Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 30 juni 2023

Gereglementeerde informatie, Leuven, 3 juli 2023 (17.40 CEST)

Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 30 juni 2023

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, maakt KBC Ancora maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Situatie op 30 juni 2023
Totaal kapitaal :         EUR 2.021.871.293
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :        78.301.314
Aantal effecten met dubbel stemrecht :         40.523.188
Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :         118.824.502

Deze stand van het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Aandeelhouders van KBC Ancora kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
01 september 2023 (17.40 CEST)         Jaarlijks communiqué boekjaar 2022/2023
26 september 2023 (17.40 CEST)  Jaarverslag 2022/2023 beschikbaar
27 oktober 2023                          Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72 – e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be 

Bijlage