Umicore - Transparantieverklaring van Schroders plc

Transparantieverklaring van Schroders plc

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Schroders plc Umicore ervan in kennis gesteld dat zij achtereenvolgens de statutaire drempel van 3% voor de directe stemrechten heeft overschreden, naar boven op 4 juli 2023 en vervolgens naar beneden op 5 juli 2023.

In totaal (directe stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit Schroders plc op dit ogenblik 2,97% van Umicore ’s aandelen en stemrechten.


Samenvatting van de transacties:

Datum van drempeloverschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
4 juli 20235 juli 20233,00 %0,00 %3,01 %
5 juli 20237 juli 20232,97 %0,00 %2,97 %


Inhoud van de kennisgeving van 7 juli 2023:

De kennisgeving bevat volgende elementen:

 • Datum van kennisgeving: 7 juli 2023
 • Datum van drempeloverschrijding: 5 juli 2023
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: Schroders plc
 • Noemer: 246.400.000
 • Reden voor kennisgeving: Vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten


Inhoud van de kennisgeving van 5 juli 2023:

De kennisgeving bevat volgende elementen:

 • Datum van kennisgeving: 5 juli 2023
 • Datum van drempeloverschrijding: 4 juli 2023
 • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: Schroders plc
 • Noemer: 246.400.000
 • Reden voor kennisgeving: Verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

  

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans+32 2 227 72 21caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
Adrien Raicher+32 2 227 74 34adrien.raicher@umicore.com


Over Umicore

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,2 miljard (omzet van € 25,4 miljard) en had meer dan 11.000 mensen in dienst.