KBC Groep: KBC blijft goed gekapitaliseerd volgens de Europese stresstest 2023 van de EBA

 

KBC blijft goed gekapitaliseerd volgens de Europese stresstest 2023 van de EBA

KBC meldt dat de Europese Bankautoriteit EBA vandaag de resultaten bekendmaakte van de Europese stresstest voor 2023. Een beknopte presentatie van de gegevens van KBC vindt u op www.kbc.com.

In het basisscenario van de stresstest stijgt de fully loaded Common Equity Tier-1 (CET1)-ratio van KBC van 15,30% eind 2022 met 2,14 procentpunten tot 17,44% eind 2025. In het ongunstige scenario zou de fully loaded CET1-ratio van KBC dalen met 3,86 procentpunten tot 11,44%. De leverage ratio van KBC , die eind 2022 5,29% bedroeg, zou in het basisscenario stijgen tot 6,10%, en in het ongunstige scenario dalen tot 4,30%.

Johan Thijs, CEO KBC Groep, licht toe: “De resultaten van deze regelmatige, theoretische oefening van de EBA geven ons aanvullende inzichten over de kapitaalvereisten waaraan KBC moet kunnen voldoen in verschillende mogelijke economische scenario's. Onze consistente resultaten stellen onze stakeholders gerust dat ons bedrijf goed gekapitaliseerd is en blijft, mocht er zich bovenop de uitdagingen van de huidige omstandigheden een ongunstig scenario voordoen. Uit de resultaten blijkt ook dat we sterke fundamenten hebben: een gezond klantgericht bankverzekeringsmodel, een stevige liquiditeitspositie, ondersteund door een heel sterke en trouwe klantendepositobasis in onze kernmarkten en een comfortabele solvabiliteit. Dat geeft ons ruimte om de gemeenschappen en de economische omgeving waarin we actief zijn te blijven ondersteunen."

KBC werd onderzocht in het kader van de Europese stresstest 2023, uitgevoerd door de Europese Bankautoriteit EBA in samenwerking met de Nationale Bank van België ( NBB ), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB).

KBC gaat akkoord met de resultaten van die oefening zoals vandaag gepubliceerd door de EBA. De Europese stresstest 2023 is niet bedoeld om het kaf van het koren te scheiden, maar wel om de toezichthouders belangrijke informatie te leveren voor hun doorlichtingsproces (SREP). De resultaten zullen de bevoegde autoriteiten helpen om te beoordelen of KBC in stressscenario's kan voldoen aan de geldende prudentiële vereisten.

Het ongunstige stresstestscenario, opgesteld door de ECB en het ESRB, beslaat een tijdshorizon van drie jaar (2023-2025). Bij de stresstest werd voor de hele periode uitgegaan van de balans van december 2022. Er werd dus geen rekening gehouden met latere aanpassingen van de bedrijfsstrategie of veranderingen in de bedrijfsvoering. Hij vormt geen voorspelling van de winstontwikkeling van KBC .

Een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden en een gedetailleerde toelichting van de gebruikte methodes en scenario's zijn beschikbaar op de website van de EBA.

Deze informatie dient enkel ter vergelijking met andere banken en mag in geen geval rechtstreeks worden vergeleken met de andere informatie die KBC publiceert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep
Tel.: +32 2 429 35 73 – E-mail: kurt.debaenst@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate Communicatie/woordvoerster KBC-groep
Tel.: + 32 2 429 85 45 – E-mail: pressofficekbc@kbc.be