Karl Guha voorgedragen als Voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot

De Raad van Commissarissen van Van Lanschot NV heeft het voornemen om Karl Guha (48) te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV / F. van Lanschot Bankiers NV. Karl Guha is momenteel lid van de Raad van Bestuur van de UniCredit Group. Onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank zal hij op 1 januari 2013 toetreden tot de Raad van Bestuur van Van Lanschot. Van de voorgenomen benoeming van de heer Guha zal kennisgeving worden gedaan tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in het najaar zal plaatsvinden. De huidige bestuursvoorzitter, Floris Deckers, zal ten tijde van het aantreden van de heer Guha terugtreden.

"De Raad van Commissarissen van Van Lanschot is zeer verheugd in de heer Guha een uitstekende voorzitter van de Raad van Bestuur te hebben gevonden. Wij kennen hem als een zeer kundig allround bankier, een uitstekend bestuurder en een inspirerende persoonlijkheid. Dankzij zijn brede bankervaring in binnen- en buitenland heeft hij alles in huis om leiding te geven aan Van Lanschot", aldus Tom de Swaan, voorzitter Raad van Commissarissen van Van Lanschot. "De positie van Van Lanschot is uitstekend. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Van Lanschot onder leiding van Karl Guha de bestendige en solide koers vasthoudt die de bank onder het voorzitterschap van Floris Deckers heeft gevaren. Hij zal leidinggeven aan de versnelling van de strategie die met het investerings- en kostenreductieprogramma is ingezet. Van Lanschot gaat de komende jaren, als onafhankelijke en zelfstandige private bank, zijn groeistrategie voortzetten vanuit de ambitie de beste private bank van Nederland en België te zijn."