Umicore - Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.

Transparantieverklaringen van BlackRock , Inc.


In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock . onlangs Umicore ervan in kennis gesteld dat zij achtereenvolgens de wettelijke drempel van 5% voor de directe stemrechten heeft overschreden, naar boven op 9 augustus 2023 en vervolgens naar beneden op 10 augustus 2023.

De totale directe stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten staan nu op 5,67%.

Samenvatting van de transacties:

Datum van drempeloverschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
10 augustus 202311 augustus 20234,95 %0,73 %5,67 %
9 augustus 202310 augustus 20235,08 %0,73 %5,80 %


Inhoud van de kennisgeving van 11 augustus 2023:

De kennisgeving bevat de volgende elementen:

 • Datum van kennisgeving: 11 augustus 2023
 • Datum van drempelonderschrijding: 10 augustus 2023
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 5%
 • Kennisgeving door: BlackRock , Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 

Inhoud van de kennisgeving van 10 augustus 2023:

De kennisgeving bevat de volgende elementen:

 • Datum van kennisgeving: 10 augustus 2023
 • Datum van drempeloverschrijding: 9 augustus 2023
 • Overschreden drempel van directe stemrechten: 5%
 • Kennisgeving door: BlackRock , Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans+32 2 227 72 21caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
Adrien Raicher+32 2 227 74 34adrien.raicher@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,2 miljard (omzet van € 25,4 miljard) en had meer dan 11.000 mensen in dienst.