Besluiten AVA RealDolmen

Op 20 juli 2012 kwam de buitengewone algemene vergadering van RealDolmen samen. De aandeelhouders hebben alle voorstellen van besluit goedgekeurd:

  • Kapitaalvermindering bij toepassing van artikelen 620, 623, 624 en 625 Wetboek Vennootschappen ten bedrage van €2.523.556,27 en vernietiging van 145.389 gebundelde eigen aandelen ingekocht in weerwil van artikel 617 Wetboek Vennootschappen;
  • Kapitaalverhoging ten bedrage van €2.523.556,32 door incorporatie van uitgiftepremie tot €32.193.100,00;
  • Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging en kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal €32.193.100,00 bedraagt;
  • Vernieuwing van de bevoegdheid aan de raad van bestuur verleend om het maatschappelijk kapitaal, in één of in meerdere malen te verhogen, met een maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap op de datum van deze vergadering zijnde €32.193.100,00, voor een periode van 5 jaar vanaf datum van publicatie van deze beslissing en vernieuwing van de bevoegdheid om in geval van een openbaar overnamebod het kapitaal van de Vennootschap te verhogen voor een periode van 3 jaar;
  • Goedkeuring van de niet toepassing van de bepalingen van artikel 520ter Wetboek Vennootschappen voor het boekjaar 2012-2013.