Kinepolis koopt 316 aandelen in

In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen meldt Kinepolis Group NV dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 31 mei 2012, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 19 juli 2012 tot en met 25 juli 2012 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011: aankoop 316 aandelen a 69,49 euro± 21.958,78 euro.