Update en einde van het inkoopprogramma eigen aandelen (21 augustus 2023)

Update en einde van het inkoopprogramma eigen aandelen (21 augustus 2023)

Gereglementeerde informatie

21 augustus 2023 - 17.45 CET

Kinepolis Group kondigde op 12 juni 2023 de lancering aan van haar Inkoopprogramma ter indekking van aandelenopties. Dit programma ging van start op 13 juni 2023 met een einde uiterlijk op 16 augustus 2023. Onder dit programma mocht Kinepolis Group , via de aangestelde onafhankelijke intermediair, maximaal 200 000 aandelen inkopen op Euronext Brussels voor een totaal maximumbedrag van €10 miljoen.

Tijdens de periode van 14 augustus 2023 tot en met 16 augustus 2023 werden in het kader van dit programma de volgende verrichtingen op Euronext Brussels uitgevoerd:

Datum Aantal
aandelen
Gemiddelde
prijs (EUR)
Laagste prijs
(EUR)
Hoogste prijs
(EUR)
Totaal
(EUR)
14/08/2023 1 955 € 47,80 € 47,55 € 47,90 € 93 441,90
15/08/2023 2 016 € 47,79 € 47,60 € 47,90 € 96 353,70
16/08/2023 3 217 € 47,87 € 47,75 € 48,00 € 153 994,65
Totaal 7 188       343 790,25

Na voormelde transacties is voormeld inkoopprogramma eigen aandelen beëindigd. Het totaal aantal eigen aandelen bedraagt 496 941 op 16 augustus 2023.
Met dit programma heeft Kinepolis Group 117 699 aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van € 5 233 532,60.

Betreffende informatie evenals het overzicht van de inkopen sinds de start van het Inkoopprogramma kan teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap in hoedanigheid van een genoteerde vennootschap
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer 0415.928.179 RPR Brussel