Kendrion geeft winstwaarschuwing af

Kendrion heeft bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers 2012 aangegeven dat de onderneming over geheel 2012 een groei in omzet en resultaat verwacht ten opzichte van 2011.

Lagere omzet Kendrion

In het tweede kwartaal 2012 is de omzet bij de businessunit Industrial Magnetic Systems ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011 echter gedaald met 15%. De daling houdt verband met de aanhoudende economische onzekerheid in met name Europa; nieuwe projecten worden vertraagd en klanten nemen minder af.

Bij de businessunit Commercial Vehicle Systems verlopen de resultaten in de busmarkt volgens plan, maar heeft Kendrion te maken met tegenvallende resultaten in de truckmarkt, onder andere in India waar de volumes veel lager zijn dan verwacht. De orderentry en omzetontwikkeling bij de businessunits Industrial Drive Systems en Passenger Car Systems verloopt tot op heden tevredenstellend, zij het op een enigszins lager niveau dan gedacht.

Winstwaarschuwing voor 2012

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen verlaagt Kendrion de vooruitzichten voor het jaar 2012. Kendrion verwacht een jaarresultaat 2012 dat 15 à 20% lager ligt dan het genormaliseerde nettoresultaat (EUR 20,5 miljoen) over het jaar 2011. Kendrion blijft de (middel)lange termijn met vertrouwen tegemoet zien, met name vanwege nieuwe projecten in zowel de automotive- als de industriële markt, welke in de loop van 2013 tot omzetgroei zullen leiden.

Kendrion publiceert zijn halfjaarresultaten op donderdag 23 augustus 2012 vóór beurs.