Oproeping bijzondere algemene vergadering van Arseus

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen uit te nodigen tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die gehouden zal worden op de zetel van de vennootschap te 8790 Waregem, Textielstraat 24, op 14 september om 15.00 uur met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.