Ontslagen bij Ballast Nedam

Ballast Nedam past de capaciteit aan van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling regio Noordwest aan de verslechterende marktomstandigheden. De capaciteitsaanpassing betekent dat 45 van de 146 arbeidsplaatsen vervallen. De Ondernemingsraad van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling heeft inmiddels geadviseerd. Het lopende sociaal plan zal worden toegepast en er zal een mobiliteitscentrum worden ingericht om zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden.

Ballast Nedam behaalde over het eerste halfjaar een break-even nettoresultaat in een verder verslechterende markt. Door de slechte marktomstandigheden maakten met name de vastgoedontwikkeling en de regiobedrijven, zowel in de bouw als in de infra, verlies. Bij de halfjaarcijfers was al aangekondigd dat in de tweede helft van het jaar de capaciteit bij deze bedrijven verder aan de marktomstandigheden zou worden aangepast.