Directeur Jacqueline Paulus weg bij Ascencio

Na de samenwerking van 6 jaar, zal Jacqueline Paulus, Vastgoed Directeur, op 31 oktober 2012 de onderneming verlaten. Per 1 september legt ze haar verantwoordelijkheden binnen het uitvoerend management neer. Ascencio bedankt Jacqueline voor haar werk, haar toewijding en de talrijke verwezenlijkingen die hebben bijgedragen tot de oprichting en groei van de vastgoedbevak.

Daarnaast heeft Valéry Autin (*), Financieel Directeur, zijn ontslag gegeven omdat hij binnen enkele weken een structuur in oprichting vervoegt en er een operationele taak als algemeen directeur zal opnemen. Valéry heeft zich geëngageerd om de afsluiting van het boekjaar 2011-2012 nog in goede banen te leiden. Ascencio bedankt hem voor de verwezenlijkingen waartoe hij heeft bijgedragen en in het bijzonder de meest recente kapitaalsverhoging van oktober 2010.