Home Invest Belgium koopt kantoor in Sint-Lambrechts-Woluwe

Home Invest Belgium heeft op 5 juli 2012 een overeenkomst ondertekend met de NV AXA Belgium die betrekking heeft op de inbreng van een kantoorgebouw van +/- 11 793 m² gelegen te Marcel Thirylaan 208 in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

De overeenkomst tot inbreng is onderworpen aan verschillende opschortende voorwaarden, waaronder met name de vrijmaking van het gebouw door alle gebruikers en het bekomen van alle vergunningen en toelatingen die noodzakelijk zijn voor de wijziging van de bestemming en het doel van het gebouw en de volledige reconversie ervan naar een residentieel pand1. De realisatie van alle opschortende voorwaarden wordt verwacht voor 31 december 2013.

In het kader van deze transactie zijn de partijen overgekomen over de waardering van dit gebouw aan € 8,4 miljoen, wat zou moeten toelaten een bruto aanvangsrendement te halen van +/- 7 %, na reconversie.