BNP Paribas Investment Partners verlaagt belang in Kinepolis

Overeenkomstig de toepasselijke transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 en KB van 14 februari 2008) meldt Kinepolis Group NV dat zij op 24 augustus 2012 een kennisgeving ontving van BNP Paribas Investment Partners NV.

Hierin wordt meegedeeld dat BNP Paribas Investment Partners NV op datum van 23 augustus 2012 over een participatie beschikte van 2,96% (194.659 stemrechten) in Kinepolis Group NV. In haar voorgaande kennisgeving dd 17 februari 2012 meldde BNP Paribas Investment Partners NV een participatie van 3,10% (203 853 stemrechten) in Kinepolis Group NV.