Van de Velde wijzigt Raad van Bestuur

Teneinde na de recentelijke benoeming van Yvan Jansen(1) de Raad van Bestuur nog verder te diversifiëren en professionaliseren werd met ingang van 23 augustus 2012 Marleen Vaesen(2) door middel van coöptatie benoemd als niet-uitvoerende bestuurder. Deze benoeming geldt tot de komende algemene vergadering, die gepland is in april 2013.

Marleen Vaesen heeft als voormalige Senior Vice President Coffee & Tea van Sara Lee en Marketing Director van Procter & Gamble aanzienlijke ervaring in branding, innovatie en bedrijfsbeleid en wij zijn er dan ook van overtuigd dat de benoeming van Marleen Vaesen een echte meerwaarde zal zijn voor onze Raad van Bestuur.