Update verdeling aandelen Kinepolis

Uit de kennisgeving blijken de volgende deelnemingen in Kinepolis Group NV:

  • Dhr Joost Bert: 41 600 aandelen (0,71%)
  • Kinohold Bis SA: 2 540 010 aandelen (43,37%)
  • Kinepolis Group NV: 311 885 eigen aandelen (5,33%) waarvan het stemrecht geschorst is Totaal: 2 893 495 aandelen (49,41%)

    Dhr Joost Bert, Mevr. Marie-Suzanne Bert-Vereecke, Dhr Geert Bert, Dhr Koenraad Bert en Dhr Peter Bert hebben de gezamenlijke controle over de Stichting Administratiekantoor Kinohold.

    De Stichting Administratiekantoor Kinohold heeft de controle over Kinohold Bis SA. Kinohold Bis SA heeft de controle over Kinepolis Group NV. Kinohold Bis SA treedt in onderling overleg met dhr Joost Bert zoals bedoeld in artikel 3, §1, 13°, a) van de Transparantiewet.