NSI maaktomwisselverhouding Q2 stockdividendbekend

Het interim dividend van € 0,25 over hettweede kwartaal van 2012 is als keuzedividendaangeboden aan de aandeelhouders.

De omwisselverhouding van dividendrechten die rechtgeven op een nieuw gewoon aandeel is vastgesteldop 26,25 dividendrechten en vertegenwoordigt eenpremie van circa 1,8% ten opzichte van het brutodividend in contanten.