Reorganisatie Oranjewoud

Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud past per 1 september 2012 het huidige organisatiemodel aan.

De organisatorische aanpassing heeft geen directe consequenties voor het aantal arbeidsplaatsen. Meest in het oogspringende aanpassing is het omvormen van het huidige organisatiemodel van dertien businessgroepen tot een model met zes marktgerichte businesslijnen: Beheer & Data, Ruimte, Veiligheid, Infra, Milieu en Realisatie.

Zusteronderneming Oranjewoud Realisatie BV wordt hierbij integraal onderdeel van het Advies- en Ingenieursbureau. De nieuwe businesslijnen worden aangestuurd door een businesslijn-directeur.