Halfjaarresultaten 2023

Gereglementeerde informatie –28 augustus 2023 – 08:00

Financiële resultaten

Tijdens het eerste semester 2023 realiseerde Campine een omzet van € 173 mio, wat een stijging vertegenwoordigt van ca 11% t.o.v. het eerste semester van 2022. De EBITDA bedroeg € 16,7 mio, een stijging van 24% t.o.v. vorig jaar, en is voor een eerste jaarhelft het beste resultaat ooit voor Campine . De halfjaarcijfers 2023 zijn inclusief onze Franse entiteiten die begin juli 2022 werden verworven van de Franse Recylex Groep. De stijging van de omzet is grotendeels toe te schrijven aan de bijdrage van de nieuwe Franse activiteiten.        

De stijging van de EBITDA is ook te danken aan de contributie vanuit de Franse vestigingen, terwijl de fabriek in Beerse de goede resultaten van 2022 - ondanks moeilijkere marktomstandigheden - evenaarde. “Naast het integratiewerk in de nieuwe Franse entiteiten moest vooral worden bijgestuurd in de Specialty Chemicals-divisie waar de vraag naar chemicaliën en dus ook de prijzen in elkaar stortten” legt CEO De Vos uit. Campine wist zijn winstmarges in deze divisie echter op peil te houden en kon in de Circular Metals-divisie meesurfen op een sterke loodkoers en gunstige omstandigheden op de markt voor scrap-batterijen. “Ten opzichte van vorig jaar zit de winstgevendheid nu meer in de loodbatterijenrecyclage en zo blijkt dat onze diversificatiestrategie zijn vruchten afwerpt!” voegt De Vos er aan toe.

 

Resultaten per divisie/segment

Specialty Chemicals-divisie

Marktevolutie en performance

  • De omzet in de Specialty Chemicals-divisie bedroeg € 68,3 mio, een globale verlaging van bijna 10% t.o.v. 2022 en een afname van ca 20% voor de perimeter Beerse. Deze vermindering is te wijten aan de verminderde volumes en lagere metaalprijzen. De omzetbijdrage van de Franse activiteiten bedroeg ca € 7,5 mio.
  • De EBITDA liep terug tot € 3,8 mio € (2022: € 6,2 mio).
  • De FR Masterbatches-afdeling, die gespecialiseerde brandvertragende compounds voor plastics en textiel produceert, kreeg zelfs te kampen met een volumedaling van meer dan 30%, maar bleef desondanks positief bijdragen tot de EBITDA.

 

Circular Metals-divisie

Marktevolutie en performance

  • De omzet steeg tot € 125,2 mio (+33% t.o.v. 2022) een toename die nagenoeg integraal toe te schrijven is aan de € 34 mio omzet van de Franse activiteiten.
  • De EBITDA stijging tot € 12,9 mio in vergelijking met € 7,3 mio in 2022.
     

Vooruitzichten 2023

Campine rekent voor 2023 opnieuw op een bijzonder goed resultaat met mogelijks een evenaring van de 2022 recordcijfers. Dit zal uiteraard afhankelijk zijn van de metaalprijsevolutie en het heropleven van de vraag naar chemische producten.

 

We verwachten dat de daling van de vraag In de Specialty Chemicals-divisie een bodemniveau bereikt heeft. De voorraadbuffers blijken stilaan gedaald naar historisch lage niveaus en we anticiperen binnenkort een genormaliseerde vraag. De antimoonprijzen vertonen sinds mid augustus opnieuw een hausse.

 

De prijs van lood op de London Metal Exchange kende in juli een kleine dip maar door een gebalanceerde vraag en aanbod verwachten we relatieve stabiliteit. Betere commerciële condities laten het toe om de gestegen kosten door inflatie te compenseren. We verwachten dus een sterk jaar voor de Circular Metals-divisie.

 

Het volledig persbericht en  tussentijds financieel verslag zijn beschikbaar op onze website www.campine.com: voor investeerders/aandeelhoudersinformatie

Bijlages