Ageas rapporteert resultaten over het eerste halfjaar van 2023

Ageas rapporteert resultaten over het eerste halfjaar van 2023

 • Netto operationeel resultaat van EUR 599 miljoen bevestigd door een uitstekend Gegenereerd Operationeel Kapitaal
 • Netto operationeel resultaat van Ageas 30% hoger (onder de nieuwe boekhoudnormen) bevestigt de sterke prestaties
 • Solide commerciële prestaties in Leven in China en Niet-leven in alle segmenten
 • In lijn met 2022 zal een interim-dividend van EUR 1,5 per aandeel worden uitbetaald.
Kerncijfers (Groep)
Resultaat
 • Het netto operationeel resultaat bedroeg EUR 599 miljoen, of een rendement op het Eigen Vermogen van 16,9%
 • Het nettoresultaat bedroeg EUR 531 miljoen
 • Het gegenereerde operationele kapitaal bedroeg EUR 1.026 miljoen
 • Het gegenereerd operationeel vrij kapitaal bedroeg EUR 492 miljoen
Premie-inkomen
(tegen constante wisselkoers)
 • Het premie-inkomen steeg met 6% tot EUR 9,3 miljard
 • Het Premie-inkomen in Leven steeg met 4%, gesteund door sterke groei in Azië
 • Het premie-inkomen in Niet-leven nam toe met 11% en bedroeg EUR 3,0 miljard, met een aanzienlijke stijging in alle segmenten
Operationeel resultaat
 • De combined ratio was 93,3% dankzij een goede schade-ervaring in alle productlijnen en een verbeterde kostenratio
 • De marge op producten met gegarandeerde rente bedroeg 116 basispunten en de marge Unit-linked bedroeg 39 basispunten
 
Balans
 • Het Uitgebreid Eigen Vermogen bedroeg EUR 15,6 miljard of EUR 84,96 per aandeel
 • Pijler II Solvency II-ratio verbeterde en bereikte 220%, ruim binnen het risicoprofiel van de Groep
 • De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 30 juni 2023 bedroegen EUR 0,8 miljard
 • Verplichtingen Leven excl. UG/L bedroeg EUR 83 miljard

Een overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 6 van dit persbericht en op de website van Ageas .

Impact24 – Niet-financiële resultaten en verwezenlijkingen inzake duurzaamheid
  

 • MSCI heeft de ESG-rating van Ageas verhoogd van 'A' naar 'AA', de op één na hoogste score en de derde upgrade voor de groep sinds 2018, terwijl ook de ISS-rating verbeterde naar een totaalscore van 7.
 • De Belgische dochteronderneming AG van Ageas behaalde het Ecovadis GOLD label en behoort daarmee tot de 5% best presterende ondernemingen ter wereld op het gebied van duurzaamheid.
 • Om het distributienetwerk van de Groep in Azië verder te diversifiëren en te versterken, werden nieuwe agentuurkanalen en digitale platformen gelanceerd.
 • Ageas Corporate Centre, AG en AG Real Estate in België en Ageas UK zijn gecertificeerd als "Top Employer", terwijl Ageas Asia is uitgeroepen tot "Best Companies to work for in Asia 2023"
 

Hans De Cuyper, CEO Ageas zei: "We hebben een sterk eerste halfjaar achter de rug, met solide commerciële prestaties in Leven in China en Niet-leven in alle regio's. Alle operationele entiteiten toonden veerkracht te midden aanhoudende turbulentie op de financiële markten in Europa en China. Dankzij onze sterke bedrijfsprestaties en het genereren van operationeel kapitaal hebben we er alle vertrouwen in dat we in 2023 een netto operationeel resultaat tussen EUR 1,1 en 1,2 miljard zullen behalen. De Raad van Bestuur van Ageas heeft besloten om een bruto interim-dividend in cash uit te keren van EUR 1,5 per aandeel en we zijn van plan om dit in de toekomst jaarlijks te herhalen. Deze halfjaarresultaten zijn de eerste die gerapporteerd worden onder de nieuwe IFRS-boekhoudnormen. We verwelkomen de grotere transparantie die ze bieden omdat ze beter onze prestaties weerspiegelen, zeker wat de bijdrage betreft van onze Aziatische partnerships en de Leven activiteiten. De nieuwe boekhoudnormen bevestigen ook onze solide resultaten en weerspiegelen de sterkte van onze onderneming met een Uitgebreid Eigen Vermogen van bijna EUR 16 miljard. Nu we halverwege onze Impact24-strategie zijn, ben ik trots op de belangrijke resultaten die we tot nu toe hebben bereikt en op onze vastberaden aanpak om aan alle vastgestelde KPI's te voldoen. Tot slot wil ik alle Finance teams van de Groep bedanken voor hun uitzonderlijke inspanningen om een naadloze overgang naar IFRS 17 te hebben verwezenlijkt".

Bijlage