Ackermans & van Haaren realiseert in de eerste helft van 2023 een nettowinst van 170,7 miljoen euro en is goed op weg om opnieuw sterke resultaten neer te zetten voor het hele jaar 2023

Geachte aandeelhouder,

Geachte mevrouw, geachte heer,


  • Ondanks een moeilijker economisch klimaat droegen de kernsectoren 149,6 miljoen euro bij, wat slechts 4% minder is dan in de eerste helft van 2022.
  • Delen Private Bank en Bank Van Breda hebben hun leidende marktpositie verder versterkt en schitterende prestaties neergezet.
  • Zoals verwacht is de bijdrage uit meerwaarden lager dan in het recordjaar 2022. De meerwaarde op de verkoop van de participatie in Telemond in de eerste helft van 2023 illustreert het potentieel van AvH's gediversifieerde portefeuille.
  • De netto financiële positie van AvH dikte verder aan tot 511 miljoen euro op 30 juni 2023.


"De diversificatie van onze portefeuille heeft opnieuw haar relevantie bewezen in een omgeving die uitdagend blijft, met een resultaat van onze kernsectoren dat zeer dicht bij onze sterke resultaten in de eerste helft van 2022 ligt.

Onze banken rapporteerden een sterke prestatie dankzij de aanhoudende toename van de door haar klanten toevertrouwde activa en dankzij de positieve effecten van het verbeterde renteklimaat, waardoor de negatieve effecten van de meer uitdagende marktcontext op andere participaties enigszins werden gecompenseerd. Onze focus op de installatie van offshore windparken en de investeringen in offshore windcapaciteit via DEME en Green Offshore hebben ook bijgedragen tot de algemene veerkracht van de groep in een periode van hoge energieprijzen.

We zijn trots op onze selectie als een van de 20 bedrijven die deel uitmaken van de nieuwe BEL ESG Index, die in januari door Euronext werd gelanceerd. Het is een erkenning van de inspanningen van onze groep om zich te positioneren als 'partners for sustainable growth' met respect voor mens en milieu. De verkoop van onze participatie van 50% in Telemond in februari, na een succesvolle samenwerking van meer dan 30 jaar met de Duitse familie Maas, is een ander voorbeeld van de strategie van AvH om familiebedrijven te ondersteunen als langetermijnpartner.

De recent aangekondigde investeringen in IQIP en Camlin Fine Sciences (CFS) passen ook in onze ambitie om 'deel van de oplossing' te zijn in deze turbulente markten en om de circa 520 miljoen euro cash van de recente desinvesteringen in te zetten in marktleiders met duurzame bedrijfsmodellen. IQIP is gespecialiseerd in funderingstechnieken voor offshore windturbines en draagt als zodanig bij aan de energietransitie. CFS speelt op haar beurt een belangrijke rol als een van 's werelds belangrijkste producenten van vanilline en houdbaarheidsoplossingen, die de wereldwijde uitdaging aangaat om meer dan 8 miljard mensen op een kostenefficiënte manier te voeden en tegelijkertijd voedselverspilling tot een minimum te beperken. We kijken ernaar uit om deze bedrijven, net zoals onze huidige participaties, op langere termijn succesvol uit te bouwen samen met hun familiale aandeelhouders en managementteams."

John-Eric Bertrand (co-CEO) en Piet Dejonghe (co-CEO)


U kan ons persbericht lezen via de link onderaan.


Met vriendelijke groeten,

Ackermans & van Haaren


Bijlage