Cofinimmo neemt NL ziekenhuis over

Cofinimmo verwerft een privaat ziekenhuis van de Nederlandse groep Bergman Clinics in het Nederlandse Naarden, op 25km ten zuidoosten van Amsterdam, voor een bedrag van € 11,5 miljoen. De verkoper huurt het gebouw in het kader van een erfpachtovereenkomst van 15 jaar met een verlengingsoptie van 10 jaar waarvoor de erfpachter op het 10de jaar (2022) een beslissing moet nemen.

Het erfpachtrecht voorziet dat de onderhoudskosten en de taksen ten laste van deze laatste vallen (huurovereenkomst van het type “triple net”). Het initiële huurrendement bedraagt 7,20% in “dubbel netto” equivalent1. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op de indexcijfer der consumptieprijzen van de gezinnen.