VGP NV: Sluit Initiële Transactie af met Nieuwe Joint Venture Partner Deka Immobilien

PERSBERICHT

Gereglementeerde Informatie

31 augustus 2023, 18:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV (‘ VGP ’ of ‘de Groep’), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, is verheugd aan te kondigen dat, in navolging van de persberichten van 24 juli en 24 augustus 2023, de eerste transactie met de nieuwe joint venture met Deka Immobilien (de ‘Vijfde Joint Venture’) is afgesloten.

De transactie is goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten.

De overnameprijs voor de portefuille in deze initiële transactie komt overeen met een brutovermogenswaarde van meer dan € 700 miljoen, wat resulteert in een bruto-opbrengst voor VGP van meer dan € 450 miljoen.

Nog eens twee transacties met de Vijfde Joint Venture zijn gepland voor respectievelijk het 1ste en 3de kwartaal van 2024, wat resulteert in een totale bruto activawaarde van meer dan € 1,1 miljard die zal worden overgedragen en een bruto-opbrengst voor VGP van meer dan € 700 miljoen voor de drie transacties samen.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Investor RelationsTel: +32 (0)3 289 1433
investor.relations@vgpparks.eu
Karen Huybrechts
(Hoofd Marketing)
Tel: +32 (0)3 289 1432

Toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige opvattingen van het management over toekomstige gebeurtenissen en omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het kopen van effecten in VGP of een uitnodiging of aansporing tot enige andere beleggingsactiviteiten.  VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden zijn gedaan of gepubliceerd en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen die door derden zijn gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht van VGP te corrigeren.  

OVER VGP

VGP is een pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met capaciteiten en langdurige expertise in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische familiale vastgoedontwikkelaar in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 371 FTE’s vandaag actief in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per juni 2023 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures aan 100%, € 6,76 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,2 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).  

Ga voor meer informatie naar: https://www.vgpparks.eu/nl/

Bijlage