TiGenix: Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
PERSBERICHT

Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Leuven (België) - 10 april 2018, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG; "TiGenix") kondigt vandaag aan dat het transparantiekennisgevingen heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Samenvatting van de kennisgevingen

Het betreft de volgende vijf kennisgevingen:

 • Op 3 april 2018 ontving TiGenix een eerste transparantiekennisgeving van SOCIETE GENERALE SA, volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 26 maart 2018, waarna SOCIETE GENERALE SA 14.867.836 stemrechten verbonden aan effecten heeft in TiGenix en 72.915 stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financiële instrument (samen 5,05% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 5% overschreden.
   
 • Op 3 april 2018 ontving TiGenix een tweede transparantiekennisgeving van SOCIETE GENERALE SA, volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 27 maart 2018, waarna SOCIETE GENERALE SA 14.485.336 stemrechten verbonden aan effecten heeft in TiGenix en 72.915 stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financiële instrument (samen 4,92% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 5% onderschreden.
   
 • Op 5 april 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Cormorant Asset Management, LP, volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 14 februari 2018, waarna Cormorant Asset Management, LP 0 stemrechten heeft in TiGenix (0% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 3% onderschreden.
   
 • Op 6 april 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Sand Grove Capital Management LLP, volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 5 april 2018, waarna Sand Grove Capital Management LLP 32.503.039 stemrechten heeft in TiGenix (10,98% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 10% overschreden.
   
 • Op 9 april 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving Bank of America , volgend op de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten op 3 april 2018, waarna Bank of America (via haar gecontroleerde vennootschappen Merrill Lynch International, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Bank of America , National Association en Merrill Lynch Professional Clearing Corporation) 260.915 stemrechten verbonden aan effecten heeft in TiGenix en 29.395.169 stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten (samen 10,02% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 10% overschreden.

1. Inhoud van de eerste kennisgeving door SOCIETE GENERALE SA

Datum van de kennisgeving: 29 maart 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgevingsplichtige persoon: SOCIETE GENERALE SA (met adres te 29 Bd Haussman - 75009 Parijs - Frankrijk), een persoon die alleen kennis geeft.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 26 maart 2018.

Overschreden drempel: 5%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

 • SOCIETE GENERALE SA had 14.867.836 stemrechtverlenende effecten (5,02% van het totaal aantal stemrechten),

en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

 • SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED had 72.915 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financiële instrument (contract for difference (CFD)) (0,02% van het totaal aantal stemrechten).

Totaal: 14.867.836 stemrechten en 72.915 stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het financiële instrument (5,05% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: SOCIETE GENERAL LIMITED wordt 100% gehouden door SOCIETE GENERAL SA (holding).

***

2. Inhoud van de tweede kennisgeving door SOCIETE GENERALE SA

Datum van de kennisgeving: 29 maart 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgevingsplichtige persoon: SOCIETE GENERALE SA (met adres te 29 Bd Haussman - 75009 Parijs - Frankrijk), een persoon die alleen kennis geeft.

Datum waarop de drempel werd onderschreden: 27 maart 2018.

Onderschreden drempel: 5%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

 • SOCIETE GENERALE SA had 14.485.336 stemrechtverlenende effecten (4,89% van het totaal aantal stemrechten),

en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

 • SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED had 72.915 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financiële instrument (contract for difference (CFD)) (0,02% van het totaal aantal stemrechten).

Totaal: 14.485.336 stemrechten en 72.915 stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het financiële instrument (4,92% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: SOCIETE GENERAL LIMITED wordt 100% gehouden door SOCIETE GENERAL SA (holding).

***

3. Inhoud van de kennisgeving door Cormorant Asset Management, LP

Datum van de kennisgeving: 5 april 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten/onderschrijding van de laagste drempel.

Kennisgevingsplichtige persoon: Cormorant Asset Management, LP (met adres te 200 Clarendon Street, 52nd Floor, Boston, MA 02116, VSA), een persoon die alleen kennis geeft.

Datum waarop de drempel werd onderschreden: 14 februari 2018.

Onderschreden drempel: 3%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

 • Cormorant Asset Management, LP had 0 stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Cormorant Asset Management, LP is geen gecontroleerde entiteit. Cormorant Asset Management, LP heeft de discretionaire bevoegdheid om de stemrechten van TiGenix aandelen van de volgende twee entiteiten, die beiden door haar gecontroleerd worden, uit te oefenen: Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP en CRMA SPV, LP.

***

4. Inhoud van de kennisgeving door Sand Grove Capital Management LLP

Datum van de kennisgeving: 6 april 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgevingsplichtige persoon: Sand Grove Capital Management LLP (met adres te 4th floor, 35 Dover Street, Londen W1S 4NQ), een persoon die alleen kennis geeft.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 5 april 2018.

Overschreden drempel: 10%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

 • Sand Grove Capital Management LLP had 32.503.039 stemrechtverlenende effecten (10,98% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Sand Grove Capital Management LLP is geen gecontroleerde entiteit.

Bijkomende informatie: Sand Grove Capital Management LLP is de investment manager van Sand Grove Opportunities Master Fund Ltd en Sand Grove Tactical Fund LP. Sand Grove Capital Management LLP kan de stemrechten discretionair uitoefenen zonder enige instructies van haar cliënten.

***

5. Inhoud van de kennisgeving door Bank of America

Datum van de kennisgeving: 9 april 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten.

Kennisgevingsplichtige persoon: Bank of America (met adres te Wilmington, D.E., VSA), die een moederonderneming/controlerende persoon is.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 3 april 2018.

Overschreden drempel: 10%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten, was het aantal stemrechten als volgt:

 • Bank of America had 0 stemrechtverlenende effecten;
 • Merrill Lynch International had 251.715 stemrechtverlenende effecten (0,09% van het totaal aantal stemrechten);
 • Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated had 5.100 stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten);
 • Bank of America , National Association had 4.100 stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten); en
 • Merrill Lynch Professional Clearing Corporation had 0 stemrechtverlenende effecten,

en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

 • Merrill Lynch International had 28.852.588 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten (waaronder 141 swaps met vervaldatum 17/09/2018, 15.634 swaps met vervaldatum 31/12/2018, 17.510 rights of recall en 28.819.303 rights of use) (9,75% van het totaal aantal stemrechten); en
 • Merrill Lynch Professional Clearing Corporation had 542.581 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het financieel instrument (rights of use) (0,18% van het totaal aantal stemrechten).

Totaal: 260.915 stemrechten en 29.395.169 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten (10,02% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk worden gehouden: Merrill Lynch International, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Merrill Lynch Professional Clearing Corporation en Bank of America , National Association worden gecontroleerd door Bank of America . Bank of America is geen gecontroleerde entiteit.

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op onze website:

 • persbericht: http://tigenix.com/news-media/press-releases
 • kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel, heeft met succes een klinisch fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. In 2017 werd een globale Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.