Heijmans krijgt opdracht station Eindhoven

ProRail heeft het contract voor de bouw van de nieuwe stationstunnel in Eindhoven gegund aan Heijmans . Het contract heeft een waarde van ruim € 32 miljoen. De voorbereidende werkzaamheden beginnen per direct, realisatie start vanaf het 1e kwartaal van 2013 en het volledige werk zal in de zomer van 2016 zijn afgerond.

Voor de gunning is een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen waarbij Heijmans de economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan. Kenmerkend voor het project is de integrale aanpak van Heijmans , waarbij onderdelen van Heijmans Civiel en Heijmans Utiliteit het werk uitvoeren. Ook de aanleg van rail- en gebouwgebonden technische installaties zijn onderdeel van de opdracht. Tijdens het werk zal het station gewoon in gebruik blijven.