Fusie Immopol door Cofinimmo goedgekeurd

Op 09.10.2012 werd een eerste Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen. Gezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, werd vandaag 26.10.2012 een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen, met dezelfde agendapunten. Ze kon geldig beraadslagen en keurde alle agendapunten goed.

De fusie door overneming door Cofinimmo NV van de vennootschappen Immopol Dendermonde NV, Kosalise NV en Parkside Invest NV onder het stelsel van Artikels 671 en 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen Ter herinnering, de vennootschap Immopol Dendermonde NV is eigenaar van het nieuw Politiecommissariaat van Dendermonde1. De vennootschappen Kosalise NV en Parkside Invest NV bezitten respectievelijk de woon- en zorgcentra Susanna Wesley en Parkside gelegen in Brussel2.