Update aandeleninkoop Sioen, gemiddeld op 6,12 euro

In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen meldt Sioen Industries nv dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen, zoals bekendgemaakt per 29 oktober 2012, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 05/11/2012 tot en met 09/11/2012 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2009:

Sioen

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 82.697 op 09/11/2012.