Francine Swiggers weg uit RvB Dexia

De raad van bestuur van Dexia NV, die op 14 december 2012 bijeengekomen is onder het voorzitterschap van de heer Robert de Metz, heeft akte genomen van de beslissing van mevrouw Francine Swiggers om haar mandaat als bestuurder te beëindigen.

De raad van bestuur heeft besloten om de heer Bart Bronselaer te coöpteren als lid van de raad van bestuur ter vervanging van mevrouw France Swiggers vanaf 14 december 2012. Zijn definitieve benoeming zal voorgesteld worden aan de eerstvolgende algemene vergadering na de buitengewone algemene vergadering van Dexia NV

Dexia dankt mevrouw Francine Swiggers voor haar bijdrage aan de werkzaamheden van de raad van bestuur.