Verlenging van het partnership tussen de groepen Power en Frère/NPM tot 2029

De groep Power Corporation du Canada en de groep Frère/NPM hebben de overeenkomst verlengd volgens dewelke zij , elk voor de helft, Pargesa Holding S.A. controleren, die op haar beurt Groep Brussel Lambert ( GBL ) controleert. De nieuwe overeenkomst voorziet de mogelijkheid om deze na 2029 te verlengen.

Dit akkoord, oorspronkelijk afgesloten in 1990, werd in 1996 verlengd tot 2014.