BakerBrothers verlaagt belang in Thrombogenics

De Vennootschap, wiens maatschappelijke kapitaal op vandaag 27 december 2012 vertegenwoordigd wordt door 35.860.224 aandelen, heeft een transparantiemelding van BakerBrothers Life sciences LP, Madison Avenue 667, New York – USA ontvangen.

Blijkens de aanmelding is de deelneming die Baker Bothers aanhoudt in Thrombogenics onder de 3 % drempel gezakt.