Retail Estates start jointventure met Allfin Group

Retail Estates en Allfin Group sloten op 21 december 2012 een joint-ventureovereenkomst waarbij Retail Estates via een kapitaalsverhoging de controle verwierf over de naamloze vennootschap “VRP 1” (Verviers Retail Park 1). Mits een initiële investering van 4,25 mio EUR bekwam Retail Estates een belang van 51 procent en heeft bij eventuele exit van haar partner zicht op de verwerving van alle aandelen en dit ten vroegste na de oplevering van het winkelpark aan haar huurders in augustus 2013. De commercialisatie van de te verhuren panden is lopende en zal door Retail Estates begeleid worden.