Homburg Invest reageert op gedeeltelijke tender offer door Catalyst Capital Group aan obligatiehouders

Homburg Invest Inc. heeft kennisgenomen van de gedeeltelijke tender offer door de Catalyst Capital Group (“CCG”) aan houders van (i) door zekerheden gedekte obligaties (mortgage bonds), series HMB4, HMB5, HMB6 en HMB7, uitgegeven uit hoofde van een trust indenture van 15 december 2012, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en (ii) ongedekte obligaties (corporate non asset-backed bonds), series HB8, HB9, HB10 en HB11, uitgegeven uit hoofde van een trust indenture van 31 mei 2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Tender Offer”).

Homburg Invest heeft niet deelgenomen aan en is niet betrokken in enige onderhandelingen met CCG ten aanzien van de Tender Offer noch is zij door CCG geïnformeerd over de inhoud hiervan.

<>Homburg Invest zal haar herstructurering voortzetten, met behulp van de Monitor en hun respectievelijke adviseurs, in overeenstemming met het herstructureringsplan onder de Companies' Creditors Arrangement Act (Canada) procedure (het “CCAA Plan”). Homburg Invest zal het CCAA Plan binnenkort indienen en voorleggen aan haar crediteuren. De huidige versie van het CCAA Plan voorziet in het vervallen van alle uitstaande aandelen van Homburg Invest zonder enige opbrengst voor of uitkering aan aandeelhouders van HII.