Lazard Frères Gestion voor meer dan 5% in Deceuninck

Overeenkomstig de toepasselijke transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007), meldt Deceuninck NV dat zij op 15 januari 2013 een kennisgeving d.d. 11 januari 2013 heeft ontvangen van Lazard Frères Gestion S.A.S. Luidens deze kennisgeving bezit Lazard Frères Gestion S.A.S. op 11 januari 2013 5.429.000 stemrechten (5,04% van het totaal aantal uitstaande aandelen Deceuninck NV, zijnde 107.750.000 aandelen).