Batenburg Techniek stelt COO aan

Batenburg Techniek stelt COO aan Per 1 maart 2013 wordt de heer ir. Ralph van den Broek MBA aangesteld als Chief Operating Officer (COO) bij Batenburg Techniek N.V. Deze benoeming past in de strategie die gericht is op verdere groei van Batenburg Techniek en op het stroomlijnen van de toenemende samenwerking en het streven naar hogere efficiency binnen de Batenburg Groep.

Ralph van den Broek (50 jaar) is sinds 2005 algemeen directeur bij RPS Nederland, een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met circa 350 medewerkers. Daarvoor is hij ondermeer werkzaam geweest bij Deli-Universal, het Erasmus Medisch Centrum en Royal Dutch Royal Dutch Shell . De voorgenomen statutaire benoeming komt op 26 april a.s. aan de orde tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Batenburg Techniek. Met de benoeming van de COO wordt de huidige Directie van Batenburg Techniek per 1 maart a.s. uitgebreid naar een driehoofdige Directie, bestaande uit Peter van der Linden (CEO), Edwin Bosma (CFO) en Ralph van den Broek (COO).