Uitgifte aandelen

Antonov plc maakt bekend dat 259.969 nieuwe gewone aandelen met een nominale waarde van
20 pence per stuk ("Aandelen") zijn toegekend tegen een prijs van EUR 1,54 per aandeel. Bij de eerste mogelijkheid die zich aandient zal een aanvraag voor toelating van de Aandelen ter verhandeling op de Alternative Investment Market (AIM) van de London Stock Exchange en op Euronext Amsterdam worden ingediend.

De bovengenoemde Aandelen zijn uitgegeven onder de voorwaarden van de lopende converteerbare obligatielening van 7 juni 2005.

In navolging van de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal van de onderneming nu uit 31.885.506 gewone aandelen van 20 pence per aandeel.


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Hein Vergeer

06 5510 4444