Kinepolis group behaalt € 7,5 mio netto-winst in het eerste halfjaar

Kinepolis Group sluit de eerste helft van 2006 af met een netto- winst van € 7,5 miljoen, een bedrijfsresultaat van € 13,6 miljoen en een EBITDA van € 24,5 miljoen. De netto-winst nam toe met 456% t.o.v. de eerste jaarhelft van 2005 (€ 1,3 miljoen).

Kinepolis Group legt voor het eerste semester een zeer goed resultaat voor, dankzij de sterke groei van het semestriële bezoekcijfer (+10%), de bijdrage van de andere omzetgenererende bedrijfsactiviteiten en het consequent aangehouden kostenbeleid.

De groep streeft naar een substantiële groei, en stelt een netto-winst van minstens € 13 miljoen voorop als jaarobjectief. In 2005 behaalde de groep een netto-resultaat van € 8,1 miljoen.