Q3 2006 resultaten

Hoofdpunten Q3 2006 * Winst vóór belasting stijgt met ¤ 55 miljoen tot ¤ 237 miljoen, exclusief de voorziening van ¤ 896 miljoen voor de schikking van de massa-effectenclaim in 2005 * Bedrijfsresultaat stijgt met 7,5% tot ¤ 273 miljoen, exclusief het effect van de schikking * Operationele marge Stop & Shop / Giant-Landover arena omlaag van 5,3% naar 4,4% * Operationale marge Albert Heijn arena stijgt van 4,3% tot 6,7% * Operationele marge USF stijgt van 1,2% tot 1,9% * ICA: Aholds aandeel in het nettoresultaat stijgt tot ¤ 58 miljoen Amsterdam, 1 december 2006 - Ahold heeft vandaag haar tussentijdse financiële verslag over de eerste drie kwartalen van 2006 gepubliceerd. "Zoals we verwachtten, bleek het derde kwartaal een grotere uitdaging dan het tweede kwartaal voor U.S. retail. Dit was het gevolg van een verhoogde concurrentiedruk en zwakkere economische omstandigheden, hetgeen leidde tot een druk op de marges. We verwachten dat het vierde kwartaal een even grote uitdaging zal zijn. Het bedrijfsresultaat van Albert Heijn liet een sterke verbetering zien als gevolg van de netto-omzetstijging en kostenbeheersing. In het algemeen verwachten we dat de onderliggende netto-omzetgroei voor de retailactiviteiten over het hele jaar onze doelstelling van 2,5% tot 3% zal overtreffen, dat de onderliggende operationele retailmarge onderin de 4% tot 4,5% zal uitkomen en dat U.S. Foodservice de doelstelling van een operationele marge van 1,7% zal bereiken," aldus Anders Moberg, President en CEO van Ahold. Financiële prestaties Derde kwartaal 2006 De netto-omzet bedroeg ¤ 10,3 miljard, een stijging van 0,7% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 3,7%. Het bedrijfsresultaat steeg met ¤ 915 miljoen tot ¤ 273 miljoen. Exclusief het effect van de voorziening van ¤ 896 miljoen voor de schikking van de massa-effectenclaim in 2005 bedroeg de stijging ¤ 19 miljoen ofwel 7,5%. Het bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten steeg met ¤ 12 miljoen tot ¤ 232 miljoen, ofwel een operationele marge van 3,4%. Dit is een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van U.S. Foodservice steeg met ¤ 24 miljoen tot ¤ 67 miljoen. De operationele marge bedroeg 1,9%, vergeleken met 1,2% over dezelfde periode vorig jaar. De kosten van Group Support Office bedroegen ¤ 26 miljoen en vielen daarmee ¤ 20 miljoen lager uit dan vorig jaar, exclusief de schikking van de massa-effectenclaim en het vrijvallen van ¤ 37 miljoen van een juridische voorziening in 2005. De positieve kasstroom vóór financieringsactiviteiten bedroeg ¤ 205 miljoen voor dit kwartaal, ¤ 111 miljoen lager dan vorig jaar, voornamelijk als gevolg van een afname van de opbrengst uit desinvesteringen. De nettoschuld bedroeg ¤ 5,1 miljard (¤ 25 miljoen lager dan aan het einde van het tweede kwartaal van 2006). Eerste drie kwartalen 2006 De netto-omzet bedroeg ¤ 34,9 miljard, een stijging van 3,6% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 2,6%. Het bedrijfsresultaat bedroeg ¤ 1,1 miljard. Het bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten steeg met ¤ 139 miljoen tot ¤ 1 miljard, een operationele marge van 4,3%, vergeleken met 3,8% over dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van U.S. Foodservice steeg met ¤ 101 miljoen tot ¤ 195 miljoen. De operationele marge was 1,7%, vergeleken met 0,8% over dezelfde periode vorig jaar. De kosten van Group Support Office bedroegen ¤ 85 miljoen en waren daarmee ¤ 928 miljoen lager dan vorig jaar. De positieve kasstroom vóór financieringsactiviteiten ten bedrage van ¤ 685 miljoen was ¤ 968 miljoen lager dan vorig jaar, als gevolg van de schikking van de massa-effectenclaim en de afname van de opbrengst uit desinvesteringen, Prestaties per bedrijfssegment Stop & Shop / Giant-Landover De netto-omzet over het derde kwartaal van 2006 bedroeg $ 3,7 miljard, een stijging van 2,1% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op identieke basis daalde de netto-omzet van Stop & Shop met 1,3% (1,8% exclusief de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen) en daalde deze met 0,5% bij Giant-Landover. Het bedrijfsresultaat daalde met $ 30 miljoen tot $ 165 miljoen, ofwel 4,4% van de netto-omzet, voornamelijk als gevolg van de voortgezette negatieve identieke omzet. De netto-omzet over de eerste drie kwartalen was met $ 12,6 miljard 0,7% hoger vergeleken met vorig jaar. Op identieke basis daalde de netto-omzet van Stop & Shop met 1,1% (1,9% exclusief de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen) en daalde deze met 1,5% bij Giant-Landover. Het bedrijfsresultaat viel iets hoger uit met $ 677 miljoen, ofwel 5,4% van de netto-omzet. Giant-Carlisle / Tops De netto-omzet over het derde kwartaal van 2006 bedroeg $ 1,4 miljard, een stijging van 0,3% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op identieke basis steeg de netto-omzet van Giant-Carlisle met 4,8% (3% exclusief de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen), terwijl bij Tops sprake was van een daling van 6,2% (7,3% exclusief de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat was $ 38 miljoen hoger dan vorig jaar en kwam uit op $ 17 miljoen, ofwel 1,2% van de netto-omzet. Exclusief de waardeverminderingen en boekwinsten op vaste activa was het bedrijfsresultaat lager dan vorig jaar, voornamelijk als gevolg van de verhoogde concurrentiedruk bij Tops, met name in noordoost Ohio. De netto-omzet over de eerste drie kwartalen bedroeg $ 4,6 miljard, een daling van 3,4% vergeleken met vorig jaar. Op identieke basis steeg de netto-omzet van Giant-Carlisle met 4,1% (2,2% exclusief de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen), terwijl bij Tops sprake was van een daling van 6,1% (7,2% exclusief de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen). Ten opzichte van vorig jaar steeg het bedrijfsresultaat met 47,1% tot $ 125 miljoen, ofwel 2,7% van de netto-omzet. We houden rekening met kosten gerelateerd aan de verkoop van winkels in noordoost Ohio in het vierde kwartaal. Albert Heijn De netto-omzet van de Arena over het derde kwartaal bedroeg ¤ 1,6 miljard, een stijging van 10,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op identieke basis steeg de netto-omzet van Albert Heijn met 9,2%. Het bedrijfsresultaat van de Arena bedroeg ¤ 107 miljoen, ofwel 6,7% van de netto-omzet. De stijging van ¤ 45 miljoen ten opzichte van vorig jaar was te danken aan een verbetering van de kosteneffectiviteit door hogere omzet en kostenbesparingen bij Albert Heijn. De netto-omzet van de Arena over de eerste drie kwartalen bedroeg ¤ 5,4 miljard, een stijging van 7,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op identieke basis steeg de netto-omzet van Albert Heijn met 6%. Het bedrijfsresultaat van de Arena bedroeg ¤ 311 miljoen, ofwel 5,8% van de netto-omzet, een stijging van 42% ten opzichte van het voorgaande jaar. Centraal-Europa In het derde kwartaal van 2006 daalde de netto-omzet met 2,5% naar ¤ 423 miljoen. Tegen constante wisselkoersen en exclusief het effect van de wijziging van de verslagperiode van drie maanden naar twaalf weken nam de netto-omzet toe met 3,6%. Op identieke basis daalde de netto-omzet van de Arena met 6,1%. De Arena had een gezamenlijk negatief bedrijfsresultaat van ¤ 31 miljoen, inclusief een waardevermindering van ¤ 19 miljoen als gevolg van de op 6 november 2006 aangekondigde verkoop van de activiteiten in Slowakije. In de eerste drie kwartalen bedroeg de netto-omzet ¤ 1,4 miljard, 12,1% hoger dan vorig jaar. Op identieke basis daalde de netto-omzet van de Arena met 6%. De drie markten hadden een gezamenlijk negatief bedrijfsresultaat van ¤ 24 miljoen. Schuitema De netto-omzet over het derde kwartaal van 2006 steeg met 1,1% tot ¤ 716 miljoen, voornamelijk dankzij een stijging van de identieke omzet met 1,1%. Het bedrijfsresultaat bedroeg ¤ 12 miljoen, ofwel 1,7% van de netto-omzet. De daling van ¤ 15 miljoen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is het gevolg van de concurrentiedruk en een pensioenaanpassing van ¤ 5 miljoen. De netto-omzet over de eerste drie kwartalen bedroeg ¤ 2,4 miljard, een stijging van 2,1% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op identieke basis steeg de netto-omzet met 1,8%. Het bedrijfsresultaat bedroeg ¤ 67 miljoen, ofwel 2,8% van de netto-omzet en was daarmee vrijwel gelijk aan vorig jaar. U.S. Foodservice De netto-omzet over het derde kwartaal van 2006 steeg met 5,0% tot $ 4,5 miljard. Bij USF Broadline bedroeg de stijging 4,3% en bij North Star Foodservice 9,6%. De groei van de netto-omzet werd negatief beïnvloed met ongeveer 0,7% als gevolg van het feit dat afstand werd gedaan van het belang in Sofco in het derde kwartaal van 2005. Het bedrijfsresultaat bedroeg $ 85 miljoen, ofwel een operationele marge van 1,9%, vergeleken met 1,2% over dezelfde periode vorig jaar. De verbetering was voornamelijk het gevolg van een verbeterde brutomarge, de voortgezette operationele kostenefficiency en kostenreducties. Het resultaat van $ 15 miljoen uit de verkoop van het Columbia Head Office en andere activa werd nagenoeg teniet gedaan door een toename van prestatiegerelateerde reserveringen als gevolg van de sterke onderliggende prestaties. Het bedrijfsresultaat van USF Broadline bedroeg $ 89 miljoen, een operationele marge van 2,3%, vergeleken met 1,6% in dezelfde periode vorig jaar. Het negatieve bedrijfsresultaat van North Star Foodservice bedroeg $ 4 miljoen, een operationele marge van 0,6% negatief, vergeleken met 1,3% negatief in dezelfde periode vorig jaar. De netto-omzet over de eerste drie kwartalen steeg met 3,7% tot $ 14,8 miljard; bij USF Broadline bedroeg de stijging 3,4% en bij North Star Foodservice 5,9%. De groei van de netto-omzet werd negatief beïnvloed met ongeveer 1% als gevolg van het feit dat afstand werd gedaan van het belang in Sofco in het derde kwartaal van 2005. Het bedrijfsresultaat over de eerste drie kwartalen van 2006 bedroeg $ 244 miljoen, een operationele marge van 1,7% vergeleken met 0,8% over dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van USF Broadline over de eerste drie kwartalen van 2006 bedroeg $ 255 miljoen, een operationele marge van 2%, vergeleken met 1,1% in dezelfde periode vorig jaar. Het negatieve bedrijfsresultaat van North Star Foodservice over de eerste drie kwartalen van 2006 bedroeg $ 11 miljoen, een operationele marge van 0,5% negatief, vergeleken met 0,7% negatief in dezelfde periode vorig jaar. Niet-geconsolideerde joint ventures en geassocieerde deelnemingen De netto-omzet over het derde kwartaal van 2006 steeg met 6,4% (6% tegen constante wisselkoersen). Aholds aandeel in het nettoresultaat steeg met 63% tot ¤ 67 miljoen, gestimuleerd door ICA, waar Aholds aandeel in het nettoresultaat met ¤ 30 miljoen steeg tot ¤ 58 miljoen door verbeterde marges, een sterke netto-omzet van ICA Zweden en boekwinst op de verkoop van ICA Meny. Over de eerste drie kwartalen steeg de netto-omzet met 3,7% (3,9% tegen constante wisselkoersen). Aholds aandeel in het nettoresultaat steeg met 59% tot ¤ 140 miljoen, gestimuleerd door ICA, waar Aholds aandeel in het nettoresultaat met ¤ 55 miljoen steeg naar ¤ 120 miljoen. Ahold Press Office: +31 (0)20 509 5343 Overige informatie Ahold heeft een mededeling ontvangen van Aegon Custody B.V. dat zij haar cumulatief preferente financieringsaandelen wenst om te zetten in gewone aandelen. Het exacte aantal aandelen wordt nog vastgesteld, hoewel het maximaal aantal gewone aandelen voortvloeiend uit de conversie 30.494.291 zal bedragen, zoals goed bevonden door de algemene vergadering van aandeelhouders op 3 maart 2004. Alternatieve financiële prestatie-indicatoren: * Netto-omzet tegen constante wisselkoersen. In bepaalde gevallen wordt de netto-omzet gepresenteerd exclusief de invloed van verschillende wisselkoersen bij de omrekening van de financiële informatie van bepaalde buitenlandse dochtermaatschappijen van Ahold in euro's. Voor vergelijkingsdoeleinden wordt de financiële informatie over het voorgaande jaar aangepast op basis van de gemiddelde wisselkoersen gedurende het derde kwartaal van 2006. Hierdoor wordt inzicht gegeven in dit wisselkoerseffect. In bepaalde gevallen wordt de netto-omzet in lokale valuta gepresenteerd. Het management is van mening dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van buitenlandse dochterondernemingen. * Identieke omzet exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen. Omdat de benzineprijzen recent onderhevig zijn geweest aan een hogere inflatie dan de prijzen van voedingsmiddelen, is het management van mening dat door de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen buiten beschouwing te laten een beter inzicht wordt gegeven in de recente invloed van de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen op Aholds identieke omzet. * (Negatief) bedrijfsresultaat in lokale valuta. In bepaalde gevallen wordt het bedrijfsresultaat in lokale valuta gepresenteerd. Het management is van mening dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van buitenlandse dochterondernemingen. * Winst (of verlies) vóór belasting, exclusief het effect van de schikking van de massa-effectenclaim. Het management is van mening dat het uitsluiten van de effecten van de schikking van de massa-effectenclaim betere vergelijking mogelijk maakt met voorgaande periodes waardoor beter inzicht wordt geboden in de operationele prestaties van Ahold. * Bedrijfsresultaat, exclusief het effect van de schikking van de massa-effectenclaim. Het management is van mening dat het uitsluiten van de effecten van de schikking van de massa-effectenclaim betere vergelijking mogelijk maakt met voorgaande periodes waardoor beter inzicht wordt geboden in de operationele prestaties van Ahold. Dit persbericht dient te worden gelezen in combinatie met Aholds tussentijdse financiële verslag over de eerste drie kwartalen van 2006, dat beschikbaar is op www.ahold.nl. Dit persbericht bevat bepaalde alternatieve financiële prestatie-indicatoren, waaronder de nettoschuld, die in het tussentijdse financiële verslag verder worden toegelicht. De in dit bericht verstrekte gegevens zijn niet aan accountantscontrole onderworpen en zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS. Indien de Nederlandse vertaling van dit persbericht afwijkt van de Engelse versie, dan is de Engelse versie leidend. Waarschuwing Bepaalde uitspraken in dit winstbericht zijn 'forward-looking statements' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over verwachtingen betreffende uitdagingen voor het vierde kwartaal van 2006, waaronder uitdagingen wat betreft concurrentie en economische omstandigheden, en verklaringen met betrekking tot de verwachtingen voor de onderliggende groei van de netto-omzet voor de retailactiviteiten, de operationele retailmarges en de operationele marge van U.S. Foodservice over het hele jaar 2006. Deze forward-looking statements zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten die tot uitdrukking zijn gebracht in de forward-looking statements. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en evenmin exact voorspelbaar zijn, zoals het effect van algemene economische of politieke omstandigheden, wisselkoers- en renteschommelingen, de toename van of veranderingen in de concurrentie in de markten waarin Aholds dochtermaatschappijen en joint ventures opereren, de gedragingen van Aholds concurrenten, joint venture partners, leveranciers, vakbonden, aannemers en andere derden, de gedragingen van Aholds klanten, inclusief hun acceptatie van Aholds plannen en strategieën, Aholds mogelijkheden om haar plannen en strategieën succesvol te implementeren en af te ronden en om haar doelstellingen te realiseren, inclusief haar mogelijkheden kosten te verlagen of kostenbesparingen te realiseren, tegenvallende of andere dan verwachte voordelen van en middelen uit Aholds plannen en strategieën, de kosten of andere resultaten van lopende of toekomstige onderzoeken of juridische procedures, de maatregelen van justitiële, toezichthoudende en overheidsinstanties en derden evenals Aholds mogelijkheden om verweer te voeren met betrekkking tot zulke onderzoeken en procedures, Aholds mogelijkheden om voorgenomen desinvesteringen af te ronden op voor Ahold aanvaardbare voorwaarden, veranderingen in Aholds liquiditeitsbehoeften, maatregelen van Aholds aandeelhouders, onverwachte onderbrekingen van Aholds activiteiten, inclusief onderbrekingen als gevolg van werkstakingen en -onderbrekingen of andere soortgelijke onderbrekingen, verhogingen van de kosten van gezondheidszorg, pensioenen of verzekeringen, verhogingen van energie- en transportkosten, enige vertraging in de groei van onafhankelijke restaurants, snelle schommelingen in de kosten van producten voor wederverkoop, waarbij dergelijke kosten niet tijdig kunnen worden doorgegeven aan Ahold-klanten, Aholds mogelijkheden om personeel op sleutelposities aan te trekken en te behouden, alsmede andere factoren zoals besproken in documenten die in Aholds naam in openbare registers zijn neergelegd. Veel van deze en andere risicofactoren worden toegelicht in die documenten. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze forward-looking statements, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om enige gewijzigde forward-looking statement te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam 'Royal Ahold' of kortweg 'Ahold'. Open onderstaande links voor het Interim Financial Report Q3 2006 en het Q3 2006 resultaten persbericht.