Devgen publiceert financiële resultaten voor de eerste jaarhelft 2007.

Gent (België), 14 september 2006 - 8 am - Devgen publiceert zijn financiële resultaten voor de eerste helft van 2007, afgesloten op 30 juni. Webcast presentatie vrijdag 14 september '07 om 11u00 am CET op www.devgen.com. Operationele highlights H1 2007 - Februari '07: Devgen N.V. en Monsanto Company kondigen een vijfjarige onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomst aan én een vijfjarige overeenkomst voor wederzijdse uitwisseling van technologie. Op die manier kunnen beide bedrijven kandidaat producten identificeren op basis van de technologieën ontwikkeld door het andere bedrijf. - Nematicide ontwikkelingsactiviteiten werden breed, wereldwijd uitgevoerd volgens plan à resultaten worden verwacht in de loop van Q3-Q4 '07 naargelang het gewas en de geografische spreiding van de veldproeven. - In Februari 07 haalt Devgen ¤ 31 miljoen kapitaal op via een private plaatsing voor de ontwikkeling van traits[1] en de investering in een zaadbusiness in India. - Het platform voor inflammatoire ziekten werd verder uitgebreid op basis van positieve doeltreffendheidsstudies. Financiële highlights H1 2007 - Inkomsten: ¤ 4,3 miljoen in H1 '07 versus ¤ 5 miljoen in H1 '06. - Toename van 18% in O&O-uitgaven gebaseerd op succesvolle uitvoering van de programma's. - H1 burn rate ¤ 5,3 miljoen versus ¤ 5 miljoen in H1 2006. - Kaspositie ¤ 47,3 miljoen eind juni '07. H1 2007 resultaten ¤ 000 juni 30, 2007 juni 30, 2006 behalve netto verlies per aandeel Inkomsten 4.282 5.006 EBITDA -6.142 -4.082 Bedrijfsresultaat -6.713 -4.595 Financieel resultaat 497 114 Netto verlies voor de periode -6.216 -4.481 Netto verlies per aandeel (¤) -0,38 -0,30 Geldmiddelen en kasequivalenten[2] 47.291 28.180 Details van de H1 2007 resultaten Inkomsten Devgen's inkomsten voor de eerste 6 maanden van 2007 bedroegen ¤ 4,3 miljoen, versus ¤ 5 miljoen voor dezelfde periode in 2006. Dit is voornamelijk toe te schrjiven aan de afronding van het O&O contract met Pioneer in december 2006. Overheidssubsidies voor de eerste 6 maanden van 2007 bedroegen ¤ 1,4 million, versus ¤ 1,1 miljoen in dezelfde periode van 2006. In september 2006, ontving Devgen een nieuwe subsisdie van het IWT[3] voor de ontwikkeling van nieuwe targets voor de behandeling van obesitas, goed voor ¤ 0,5 milljoen inkomsten in de eerste helft van 2007. EBITDA De EBITDA voor H1 2007 was ¤ -6,1 miljoen, een toename van ¤ 2 million versus de EBITDA van ¤ -4,1 million voor de eerste 6 maanden van 2006. Dit verschil is toe te schrijven aan de afronding van het Pioneer contract in 2006 (zie inkomsten sectie hierboven) en aan een toename van ¤ 1,3 miljoen in bedrijfsuitgaven, namelijk van ¤ 9,9 miljoen in de eerste helft van 2006 tot ¤ 11,2 miljoen. Deze toename is volledig toe te schrijven aan een stijging van de O&O uitgaven, waarvan de globale ontwikkeling van het nematicide project het belangrijkste item is gezien de uitgebreide reeks testen die wereldwijd worden uitgevoerd. De algemene verkoops- en administratiekosten (SG&A) bleven op hetzelfde niveau als vorig jaar. Kasstroom en overzicht van de liquide middelen Een netto toename van ¤ 23,5 miljoen in kas en kasequivalenten werd genoteerd gedurende de eerste helft van 2007, bestaande uit: § ¤ -6,1 miljoen EBITDA, minus ¤ 1 miljoen non-cash uitgaven en ¤ 1,9 miljoen toename in werkingskapitaal § Een toename van ¤ 30,5 miljoen via financiering (¤ 30,7 miljoen kapitaalsverhoging min ¤ 0,2 miljoen terugbetaling op schulden) Devgen's kas en kasequivalenten[4] bedroegen ¤ 47,3 miljoen op 30 juni, 2007. Gebeurtenissen na balansdatum * Het nematicide team werd versterkt met een senior business development persoon met significante ervaring in de industrie. § Thierry Bogaert, CEO, heeft in juli '07 200.016 warranten aanvaard aan een uitoefenprijs van ¤ 20,73 als substantieel onderdeel van zijn vergoeding, dit als bijkomend pakket bij het reeds verworven pakket van 24.588 warranten die hij aanvaarde in mei '07 aan een uitoefenprijs van ¤ 21,61. Verslag van de commissaris "Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht (gezamenlijk de "tussentijdse financiële informatie") van Devgen NV voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2007. Deze tussentijdse financiële informatie is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Op basis van ons beperkt nazicht kwamen er geen elementen of feiten aan onze aandacht welke ons doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2007 niet is opgesteld overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechterlijke voorschriften en de opname- en waarderingsgrondslagen van de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie." 13 september 2007 De Commissaris DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN Vertegenwoordigd door Gino Desmet Conference call en webcast Devgen zal een conference call organiseren op vrijdag 14 september 2007 om 11u00, die simultaan zal gebroadcast worden via internet. Dit event is publiek toegankelijk via www.devgen.com en via telefoon op +32 (0)2 290 14 07. Indien u vragen wil stellen tijdens de vraag- en antwoordsessie, dient u 10 minuten voor de start van de conference call in te bellen. De presentatie wordt opgenomen en zal kort na de conference call beschikbaar zijn op www.devgen.com. Over Devgen Devgen is een top 10 publiek agrobiotech bedrijf met agro business units gefocust op de ontwikkeling en commercialisering van: * een nieuwe generatie biotechnologische producten om een breed gamma landbouwgewassen te beschermen tegen pestorganismen; * biotech traits en germplasm[5] als antwoord op de stijgende vraag naar hogere opbrengsten en kwaliteitsvolle rijsthybriden en bepaalde granen in Indië en Zuid-Oost Azië; * agrochemische producten met een veiliger en milieuvriendelijker profiel voor de bescherming van landbouwgewassen tegen schade veroorzaakt door plantparasitaire nematoden; Devgen's biofarmaceutische divisie ontwikkelt een nieuwe klasse preklinische kandidaat-geneesmiddelen, gebaseerd op innoverende therapeutische concepten, voor de behandeling van een reeks inflammatoire en metabolische aandoeningen. Devgen heeft samenwerkingsverbanden met leidende bedrijven in de biotechnologische en agrochemische industrie. Devgen werd opgericht in 1997, heeft vestigingen in Gent, Singapore en Hyderabad (India) en telt ongeveer 100 medewerkers. Devgen is sinds juni 2005 publiek op Euronext Brussels (ticker: DEVG). Voor meer informatie: www.devgen.com. Voor meer informatie contacteer: Thierry.Bogaert, CEO Hilde Windels, CFO Tel. +32 9 324.24.24 Tel. +32 9 324.24.24 thierry.bogaert@devgen.com hilde.windels@devgen.com Dit persbericht kan op de toekomst gerichte verklaringen bevatte, met de woorden "anticipeert", "verwacht" , "is van plan", "plant", "kan" en "gaat door" alsook gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken kunnen zowel gekende als ongekende risico's inhouden, onzekerheden en andere factoren en zouden er voor kunnen zorgen dat de actuele resultaten, prestaties of verrichtingen van Devgen materieel verschillend zijn van gelijk welk toekomstig resultaat dat door dergelijke uitspraken verwoord of geïmpliceerd wordt. Deze op de toekomst gerichte uitspraken zijn enkel geldig op de datum van publikatie van dit document. Devgen neemt geen enkele verplichting op zich om dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken in dit document bij te stellen conform veranderingen in de verwachtingen, condities of omstandigheden waarop dergelijke uitspraken zijn gebaseerd, tenzij dit geëist wordt bij wet of regelgeving. [1] Plantenkenmerk, karakteristiek die de groei, de afweer tegen pestorganismen, het voedingsstofgehalte en dergelijke van de plant verbetert. [2] Inclusief in pand gegeven geldmiddelen tbv ¤ 1.680k en ¤ 1.820k per 30.06.'06 en financiële activa voor verkoop tbv ¤ 5.029k per 30.06.'07. [3] IWT: het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen [4] Inclusief financiële activa voor verkoop tbv ¤ 5.029k en in pand gegeven cash tbv ¤ 1.820k [5] Het genetisch materiaal van een plant dat wordt gebruikt voor het veredelen van nieuwe variëteiten.