Ahold treft schikking met Van der Hoeven en Meurs

Amsterdam - Ahold kondigt aan dat zij een schikking heeft getroffen met de voormalige CEO Cees van der Hoeven en de voormalige CFO Michiel Meurs. De schikking met de voormalige CEO Van der Hoeven bestaat uit twee onderdelen: (i) Van der Hoeven doet onvoorwaardelijk afstand van alle vorderingen die hij heeft ingediend in de arbitrageprocedure die hij heeft aangespannen tegen Ahold voor een bedrag van meer dan EUR 4,5 miljoen en (ii) Van der Hoeven betaalt Ahold een bedrag van EUR 5 miljoen. De schikking met de voormalige CFO Meurs omvat eveneens twee onderdelen: (i) Meurs doet onvoorwaardelijk afstand van alle vorderingen die hij heeft ingediend in de arbitrageprocedure tegen Ahold ten bedrage van meer dan EUR 2 miljoen en (ii) Meurs betaalt Ahold een bedrag van EUR 600.000. De arbitrageprocedures tussen Ahold en Van der Hoeven en Meurs worden beëindigd. De schikking is tot stand gekomen zonder erkenning van aansprakelijkheid door Van der Hoeven of Meurs. Ahold Press Office: +31 (0)20 509 5343 Voor zover deze Nederlandse vertaling afwijkt van de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige. Waarschuwing Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn 'forward-looking statements' in de zin van het Amerikaanse effectenrecht. Deze 'forward-looking statements' omvatten, maar zijn niet beperkt tot, deze verklaringen die onder meer betrekking hebben op Ahold's verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de schikking met de voormalige CEO en CFO. Deze toekomstige verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van de toekomstige resultaten die in de 'forward-looking statements' zijn uitgedrukt of geïmpliceerd. Vele van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren waarover Ahold geen controle kan uitoefenen of die Ahold niet precies kan inschatten. Veel van deze risicofactoren zijn te vinden in Ahold's openbare mededelingen. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze 'forward-looking statements', die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Ahold neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op zich om (een) gewijzigde 'forward-looking statements(s)' te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na publicatie van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam 'Royal Ahold' of kortweg 'Ahold'.