ICOS Vision Systems kondigt resultaten aan van het derde kwartaal van 2007.

Leuven, België - 25 oktober 2007 - ICOS Vision Systems Corporation NV (Euronext : IVIS), een wereldleider in visie- en inspectiesystemen voor de chipindustrie, maakte vandaag haar cijfers bekend voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2007. De omzet voor het kwartaal eindigend op 30 september 2007 bedroeg 20,1 miljoen Euro, ongeveer 9,7% hoger dan de omzet van 18,3 miljoen Euro voor het tweede kwartaal van 2007 en een daling van 3,9% in vergelijking met de omzet van 20,9 miljoen Euro in het derde kwartaal van 2006. De bedrijfswinst voor het derde kwartaal van 2007 bedroeg 1,7 miljoen Euro tegenover een bedrijfswinst van 0,7 miljoen Euro in het tweede kwartaal van 2007 en een bedrijfswinst van 2,9 miljoen Euro in het derde kwartaal van 2006. De nettowinst van het derde kwartaal van het jaar 2007 bedroeg 2,6 miljoen Euro, of een winst van 26 Eurocent per aandeel, vergeleken met een nettowinst van 1,1 miljoen Euro of 11 Eurocent per aandeel voor het tweede kwartaal van 2007 en een nettowinst van 2,9 miljoen Euro of 28 Eurocent per aandeel voor het derde kwartaal van 2006. De omzet voor de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg 57,5 miljoen Euro, een daling van 31,6% vergeleken met 84,0 miljoen Euro voor dezelfde periode in 2006. Het bedrijfsresultaat voor de eerste negen maanden van 2007 kwam uit op een winst van 3,0 miljoen Euro, ten opzichte van een winst van 22,1 miljoen Euro voor dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst voor de eerste negen maanden van 2007 bedroeg 5,3 miljoen Euro, of een winst van 51 Eurocent per aandeel, vergeleken met een nettowinst van 18,7 miljoen Euro of 1,77 Euro per aandeel, voor de eerste negen maanden van 2006. "De omzetgroei van bijna 10% in het derde kwartaal lag aan de bovenkant van onze verwachtingen en werd gedreven door een hogere vraag naar onze Component Inspector systemen die zoals verwacht profiteerde van het marktherstel," zei Anton De Proft, President & CEO. "Door de hefboomwerking inherent aan ons business model vertaalde deze omzetstijging zich in hogere marges en nettowinst groei." "Voor het vierde kwartaal van dit jaar verwachten we dat al onze productlijnen zullen bijdragen tot de sequentiële omzetgroei. Een belangrijke bijdrage komt van onze Wafer Inspector productlijn waar we de vruchten beginnen te plukken van het grotere marktaandeel dat we hebben opgebouwd over de laatste twaalf maanden. De toenemende vraag naar onze Wafer Inspector systemen, gecombineerd met de groei in onze zonnecel inspectie producten en met het verdere marktherstel, zou ons moeten toelaten een sequentiële omzetgroei van 10 tot 20% te realiseren", besluit Anton De Proft. ICOS ontwikkelt en produceert inspectiesystemen voor de halfgeleider verpakkingsindustrie en is marktleider op het gebied van inspectiesystemen voor uitgaande controle van chips, vooraleer ze ingebouwd worden in allerlei toepassingen zoals PC's, auto's of draagbare telefoons. De ICOS systemen voeren twee- en drie-dimensionele inspecties uit voor de visuele eindcontrole van electronische chips, wafers, flexibele tape voor vlakke beeldschermen, contactdozen, substraten en zonnecellen. Naast de complete systemen biedt ICOS ook inspectiemodules aan voor inbouw in andere apparatuur. Het hoofdkantoor van ICOS is gevestigd in Leuven (Heverlee) en heeft onderzoeks- en ontwikkelingscentra in België, Duitsland en Hong Kong en productiefaciliteiten in België, Hong Kong en China en verkoops- en ondersteuningskantoren in Japan, de USA, Singapore, Taiwan, Hong Kong en Korea. Vooruitkijkende verklaring Dit persbericht bevat verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen ('vooruitkijkende' verklaringen) inzake het bedrijf, de financiële situatie en resultaten van bedrijfsactiviteiten van ICOS Vision Systems Corporation NV en haar dochterondernemingen (hierna 'ICOS'). Deze verklaringen zijn gebaseerd op actuele verwachtingen of overtuigingen van het ICOS management en zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, die er zouden kunnen toe leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van ICOS wezenlijk verschillen van diegene die door middel van dergelijke vooruitkijkende verklaringen naar voor werden gebracht. Deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op veranderingen in de technologie en marktvereisten, de cycliciteit van de markten waarin ICOS actief is, een dalende vraag naar haar producten, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en toepassingen te ontwikkelen en te introduceren, verlies van marktaandeel en prijsdruk door toenemende concurrentie, wat er dus zou kunnen toe leiden dat haar effectieve resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van diegene die door middel van dergelijke vooruitkijkende verklaringen naar voor werden gebracht. Een aantal van deze risicofactoren werden benadrukt in het Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en Geconsolideerde Jaarrekening dat terug te vinden is in het jaarverslag 2006 op de pagina's 51-55. ICOS neemt geen enkele verplichting op zich om wijzigingen aan deze vooruitkijkende verklaringen te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de publicatiedatum van deze tekst of naar aanleiding van onverwachte gebeurtenissen. ICOS Vision Systems Corporation NV is te bereiken op het World Wide Web at www.icos.be Tabellen vindt U in bijlage in PDF