Vervolg op onderzoek Openbaar Ministerie

TenCate heeft kennisgenomen van het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) zijn onderzoek heeft uitgebreid naar de jaarrekening en de fiscale aangifte over 1995. Naar de mening van TenCate zijn de jaarstukken en aangiftes uit het verleden juist. Het betreft een onderzoek naar de eerder openbaar gemaakte terugkooptransacties in het midden van de jaren negentig, waarbij het OM vermoedt dat sprake is van een onjuiste verwerking hiervan in de fiscale jaarstukken van Koninklijke Ten Cate in 1995 en latere jaren. Het zou gaan om een bruto bedrag van NLG 2,75 mln (¤1,25 mln). Voorts zou volgens het OM sprake kunnen zijn van onjuiste aangifte van de vennootschapsbelasting van een bij deze operatie verworven holdingmaatschappij. Deze vermoedens worden door TenCate bestreden. Op enig moment zou het OM hiermee naar buiten kunnen treden. TenCate hecht eraan om haar aandeelhouders en andere belanghebbenden tijdig op de hoogte te stellen van deze situatie. Bij het onderzoek van het OM wenst TenCate de volgende opmerkingen te plaatsen: 1. De leden van de huidige raad van bestuur maakten in 1995/1996 geen deel uit van de toenmalige raad van bestuur. 2. De raad van bestuur heeft onlangs kennisgenomen van de fiscale bevindingen uit de betreffende periode, waarnaar door de vennootschap zelf, voor zover nog mogelijk, nader onderzoek is gedaan. 3. TenCate bestrijdt dat er onregelmatigheden in de verslaggeving zitten. 4. Er is geen sprake geweest van enig materieel economisch effect op het vermogen, het resultaat of waardering van TenCate in 1995 of latere jaren. Almelo, 31 oktober 2007 Koninklijke Ten Cate nv -------------------------------------------------------------------------------------- Voor meer informatie: Drs. F. R. Spaan Hoofd investor relations & corporate communicatie Tel 0546 544 338 M 06 12 96 17 24 e-mail f.spaan@tencate.com www.tencate.com