MONSANTO EN DEVGEN PUBLICEREN EEN NIEUWE AANPAK VOOR DE BESCHERMING VAN PLANTEN TEGEN INSECTEN.

St. Louis, US - Gent, België, (5 november, 2007), - Wetenschappers van Monsanto en Devgen NV hebben een innovatieve methode ontwikkeld om op een heel selectieve manier gewassen te beschermen tegen insecten. Deze revolutionaire aanpak is een nieuwe toepassing van een uitvinding die eerder het voorwerp was van de Nobel Prijs. Verwacht wordt dat deze technologie nieuwe mogelijkheden biedt voor de landbouwers om zaad te gebruiken met een ingebouwde bescherming. Tevens biedt het de landbouwsector extra middelen om een oplossing te beiden voor de wereldwijd stijgende vraag naar voeding, veevoeding en brandstof. De resultaten van het onderzoek van Monsanto en Devgen werden gepubliceerd in de november editie van het gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift Nature Biotechnology. Het gepubliceerde artikel is het resultaat van zowel individueel Monsanto en Devgen onderzoek alsook van collaboratief onderzoeks - en ontwikkelingswerk tussen beide firma's. De bewuste technologie, RNA interferentie genoemd of RNAi, is een biologisch mechanisme dat in de natuur voorkomt voor het reguleren van genexpressie. Monsanto en Devgen hebben nieuwe toepassingen geïdentificeerd van RNAi, die planten in staat stellen zichzelf beter te beschermen tegen insecten die gewassen aantasten en de opbrengst in gevaar brengen. "RNA interferentie is een uiterst veelbelovende methode om op ruime schaal gewassen te gaan verbeteren," zei Robert T. Fraley, Ph.D., Monsanto Executive Vice President en Chief Technology Officer. "Omwille van zijn specificiteit kan deze uiterst interessante technologie ons helpen bij bepaalde toepassingen van het wetenschappelijk onderzoek rond planten die tot op vandaag niet mogelijk waren. "Deze technologie heeft de mogelijkheid om op zeer doelgerichte en selectieve wijze specifieke pestorganismen op planten te gaan controleren," zei Thierry Bogaert, CEO van Devgen. "Dit is echt een doorbraak in gewasbescherming." Verwacht wordt dat het onderzoek wetenschappers in staat zal stellen om bescherming tegen insecten te gaan inbouwen in de plant op basis van het mechanisme van de cel om haar proteïneproductie te regelen. Wetenschappers bij Monsanto zijn volop bezig om deze veelbelovende toepassing van RNAi in te bouwen in een van de insectresistente maïsvariëteiten van Monsanto. "In toekomstige producten in onze O&O pijplijn, bijvoorbeeld bij de bescherming van maïs tegen corn rootworm[1], zou RNAi kunnen gebruikt worden als een complementaire technologie met de Bt-technologie door twee verschillende manieren van controle mogelijk te maken, " zei Fraley. "Door de landbouwers een bijkomende oplossing te bieden voor het beschermen van hun maïs tegen dergelijke insecten, zijn ze in staat om hogere opbrengsten te genereren die tegemoet komen aan de wereldwijd stijgende vraag van dit gewas voor voedsel, veevoeding en brandstof." De Nobel Prijs werd in 2006 toegekend aan Andrew Fire van de Stanford Universiteit en aan Craig Mello aan de Universiteit van Massachusetts voor hun ontdekking van natuurlijk voorkomende RNAi-processen in dieren. Voor een copie van de studie omtrent het RNAi onderzoek voor de controle van insecten, die vandaag gepubliceerd werd in Nature Biotechnology, kan je een mailtje sturen naar info@devgen.com. Over Monsanto Monsanto Company is wereldleider in het verschaffen van technologische oplossingen en agrarische producten die de landbouwproductiviteit en voedselkwaliteit verbeteren, met hoofdkantoor in St. Louis, Missouri (USA). Voor meer informatie, bezoek Monsanto's website www.monsanto.com. Over Devgen Devgen is a top 10 publiek agrobiotech bedrijf met agro business units gefocust op de ontwikkeling en commercialisering van: * een nieuwe generatie biotechnologische producten om een breed gamma landbouwgewassen te beschermen tegen pestorganismen; * biotech traits en germplasm[2] als antwoord op de stijgende vraag naar hogere opbrengsten en kwaliteitsvolle rijsthybriden en bepaalde granen in Indië en Zuid-Oost Azië; * agrochemische producten met een verhoogd veiligheids- en milieuprofiel voor de bescherming van landbouwgewassen tegen schade veroorzaakt door plantparasitaire nematoden; Devgen en Monsanto hebben een overeenkomst in verband met Devgen's onderzoek dat gekoppeld is met een bredere overeenkomst waardoor beide firma's toepassingen van elkaars technologie kunnen uittesten in hun respectievelijke kerngewassen. Devgen's biofarmaceutische divisie ontwikkelt een nieuwe klasse preklinische kandidaat-geneesmiddelen, gebaseerd op innoverende therapeutische concepten, voor de behandeling van een reeks inflammatoire en metabolische aandoeningen (diabetes, obesitas) en aritmie. Devgen heeft samenwerkingsverbanden met leidende bedrijven in de biotechnologische en agrochemische industrie. Devgen werd opgericht in 1997, heeft vestigingen in Gent, Singapore en Hyderabad (India) en telt ongeveer 160 medewerkers, inclusief India Seeds and Crop Technologies. Devgen is sinds juni 2005 publiek op Euronext Brussels (ticker: DEVG). Voor meer informatie: www.devgen.com Voor meer informatie contacteer: Contactinformatie Devgen: Thierry.Bogaert, CEO Hilde Windels, CFO Tel. +32 9 324.24.24 Tel. +32 9 324.24.24 Thierry.Bogaert@devgen.com Hilde.Windels@devgen.com Contactinformatie Monsanto: Lee Quarles Danielle Jany External Affairs External Affairs 314 694 2330 314 694 2478 lee.quarles@monsanto.com danielle.c.jany@monsanto.com Dit persbericht kan op de toekomst gerichte verklaringen bevatten met de woorden "anticipeert", "verwacht" , "is van plan", "plant", "kan" en "gaat door" alsook gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken kunnen zowel gekende als ongekende risico's inhouden, onzekerheden en andere factoren en zouden er voor kunnen zorgen dat de actuele resultaten, prestaties of verrichtingen van Devgen materieel verschillend zijn van gelijk welk toekomstig resultaat dat door dergelijke uitspraken verwoord of geïmpliceerd wordt. Deze op de toekomst gerichte uitspraken zijn enkel geldig op de datum van publikatie van dit document. Devgen neemt geen enkele verplichting op zich om dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken in dit document bij te stellen conform veranderingen in de verwachtingen, condities of omstandigheden waarop dergelijke uitspraken zijn gebaseerd, tenzij dit geëist wordt bij wet of regelgeving. [1] Corn rootworm is de larve van de Diabrotica kever, één van de belangrijkste insecten groepen die maïs aantasten. [2] Het genetisch materiaal van een plant dat wordt gebruikt voor het veredelen van nieuwe variëteiten.