Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9M 2007

9 november 2007 (7.00 uur) - KBC sloot het derde kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 639 miljoen euro, dat is 1,85 euro per aandeel. Omdat hetzelfde kwartaal in 2006 een desinvesteringsmeerwaarde van 0,5 miljard euro bevatte, is de nettowinst van het huidig kwartaal significant lager (41%) dan de nettowinst van dat referentiekwartaal. De onderliggende winst, dat is de nettowinst exclusief 'uitzonderlijke elementen', beliep 601 miljoen euro. Dat is 5% hoger dan de onderliggende winst voor het derde kwartaal van 2006 en, overeenkomstig het normale seizoenspatroon, lager dan het vorige kwartaal, dat uitzonderlijk sterk was. Over de eerste negen maanden van het jaar realiseerde de groep een nettowinst van 2 572 miljoen euro of 7,39 euro per aandeel. Op onderliggende basis bedroeg de winst 2 261 miljoen euro, of een stijging van 14% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, wat resulteerde in een rendement op eigen middelen van 19%. Volgens André Bergen, CEO van de KBC-groep, was "zoals verwacht, de impact van de moeilijke omstandigheden op de financiële markten in het derde kwartaal beperkt voor onze groep. Bovendien blijven onze kernactiviteiten het heel goed doen. Een goede reden om optimistisch te blijven voor de toekomst." Financiële hoofdlijnen - derde kwartaal 2007 en eerste negen maanden van 2007 André Bergen, CEO van de KBC-groep, vat de financiële hoofdlijnen van het derde kwartaal 2007 als volgt samen: "Het derde kwartaal van 2007 was bijzonder sterk. Exclusief uitzonderlijke elementen steeg de winst met 5% tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar, ondanks het moeilijke klimaat op de financiële markten dat werd veroorzaakt door de hypotheekcrisis in de VS. Het derde kwartaal is om seizoensgebonden redenen altijd wat zwakker dan het vorige. Bovendien was de kwaliteit van de onderliggende winst van het voorbije kwartaal uitstekend. We noteerden een solide jaar-op-jaar-stijging van onze rente- en provisie-inkomsten en van de verkoop van verzekeringen, om maar enkele zaken te noemen. Zoals verwacht was de impact van het ongunstige kredietmarktklimaat op onze door een hypotheek gedekte beleggingen erg beperkt. Onze beleggingsaanpak is altijd erg conservatief geweest. Voor onze tranches in CDO's was geen waardevermindering vereist, terwijl -39 miljoen euro na belastingen werd geboekt als gevolg van hun waardering tegen marktwaarde. Uiteraard lagen onze tradingactiviteiten op de kapitaalmarkten lager, maar uiteindelijk was de bijdrage van onze merchantbankingactiviteiten tot de groepswinst maar 5% minder dan het cijfer van vorig jaar. Intussen bleef de kwaliteit van de cliëntenkredieten ongewijzigd. We zijn ook niet sterk betrokken in de risicovollere grootschalige leveraged finance. We hebben bovendien een ruim deposito-overschot waardoor we relatief onafhankelijk zijn van financiering via de kapitaalmarkten. De liquiditeitsverkrapping op de financiële markten is nooit een echt probleem geweest voor ons. Bovendien blijven onze solvabiliteitsniveaus heel sterk en is er ook geen enkele reden om ons aandeleninkoopprogramma te herzien." Uitzonderlijke elementen tijdens het afgelopen kwartaal: In het derde kwartaal van 2007 werd 38 miljoen euro geregistreerd voor posten die buiten de normale bedrijfsactiviteiten vallen. Dat houdt hoofdzakelijk verband met de verkoop van het belang in het Hongaarse bankkaartclearinghuis GBC (met een positieve invloed na belastingen van 28 miljoen euro). Hoofdlijnen voor de eerste negen maanden van 2007: * Nettoresultaat: 2 572 miljoen euro of 2 261 miljoen euro exclusief uitzonderlijke elementen, een stijging van 14% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2006. * Het netto onderliggend resultaat stijgt in alle divisies: België +21%, CEE +20%, Merchantbanking +3% en Europese Private Banking +7%. * De bedrijfsgroei houdt aan: ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar stegen kredieten en deposito's met respectievelijk 18% en 9% (waarvan 1 tot 2 procentpunten ten gevolge van nieuwe overnames). Het beheerd vermogen steeg met 13% en de levensverzekeringsreserves met 6%. * Gunstige ontwikkeling voor de meeste kerninkomsten: op onderliggende basis stegen de nettorente-inkomsten met 7% jaar op jaar, de verzekeringspremies met 12%, de provisie-inkomsten met 9%; de tradinginkomsten daalden echter met 5%. * Kosten blijven onder controle: de onderliggende kosten-opbrengstenratio van de bankactiviteiten bedroeg 58% (dezelfde als in boekjaar 2006); de gecombineerde ratio verzekeringen 97% of, exclusief de gevolgen van de storm Kyrill, 93% (96% in boekjaar 2006). * Beperkte kredietverliezen: de kredietverliesratio bedroeg op jaarbasis 13 basispunten, hetzelfde niveau als in boekjaar 2006. * Onderliggend rendement op eigen vermogen bedroeg 19,2%, boven de doelstelling op middellange termijn van 18,5%. * Eigen vermogen: 17,3 miljard euro op 30-09-2007, lichtjes hoger (0,1 miljard euro) dan bij het begin van het jaar, waarbij de winst over de eerste negen maanden grotendeels werd gecompenseerd door de uitgekeerde dividenden, een daling van de herwaarderingsreserve voor activa beschikbaar voor verkoop, en ingekochte eigen aandelen. * Degelijke solvabiliteit: eind september 2007 kwam de Tier 1-ratio van de bankactiviteiten (KBC Bank en KBL samen) op 8,2% (meer dan twee keer het wettelijk minimum) en de solvabiliteitsratio voor de verzekeringsactiviteiten bedroeg zelfs drie keer het wettelijk minimum, terwijl de schuldfinanciering op het niveau van de holding erg beperkt bleef (gearing ratio op 102%). Ontwikkelingen in het vierde kwartaal 2007 André Bergen: "We publiceren nu al geruime tijd geen specifieke winstprognoses meer voor het lopende jaar. We kunnen wel bevestigen dat het vierde kwartaal van 2007 een sterke start toonde. Bovendien hebben we een aantal financiële doelstellingen op middellange termijn geformuleerd; een tijdelijke onrust op de markt vormt geen bedreiging voor het halen van die doelstellingen."