Inkoop eigen aandelen Gamma Holding

Gamma Holding heeft 240.574 gewone preferente winstdelende aandelen ingekocht van een particuliere belegger. Het totaalbedrag dat met deze transactie is gemoeid, bedraagt EUR 1.058.526, vóór inhouding van de verschuldigde dividendbelasting. Tijdens de reeds aangekondigde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke gehouden zal worden op 13 december 2007, zal worden voorgesteld om deze aandelen in te trekken. Na intrekking zullen nog 159.426 gewone preferente winstdelende aandelen uitstaan. Raad van Bestuur Gamma Holding N.V. Helmond, 12 november 2007 Voor meer informatie: 0492-566 612 Profiel Gamma Holding ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd hoogwaardige, innovatieve producten met technisch textiel als basis. In 41 landen zijn circa 6.700 medewerkers actief. Het hoofdkantoor is gevestigd in Helmond. De aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Gamma Holding bestaat uit twee sectoren, Gamma Technologies en Gamma Comfort & Style, met activiteiten op het gebied van transport- en procesbanden, filters, gecoat doek en composieten, zeildoek, matrastijk en exotische stoffen. Met deze producten behoort het bedrijf in geselecteerde nichemarkten tot de wereldtop. Voor meer informatie: www.gammaholding.nl