Business update Kinepolis Group

Vanaf heden publiceert Kinepolis Group in de maanden november en mei een tussentijds verslag. Dit rapport verschaft informatie over de bedrijfsactiviteiten en de belangrijkste gebeurtenissen in het recentste kwartaal.