Voorgenomen verkoop kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille Corio

Corio N.V. heeft het op 31 augustus jl. aangekondigde onderzoek naar een eventuele verkoop van het grootste deel van haar kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille afgerond. De uitkomst van dit onderzoek is dat deze verkoop goed zou passen in de strategie van Corio. Daarom heeft Corio besloten haar voornemen tot verkoop van deze portefeuille nadere uitwerking te geven. De eerder uitgesproken intentie om de verkoop in de eerste helft van 2008 af te ronden blijft gehandhaafd. Corio heeft Jones Lang LaSalle aangesteld als adviseur om het verkoopproces te begeleiden. In de afgelopen jaren heeft Corio onder meer door renovaties en verhuringen waarde toegevoegd aan de kantorenportefeuille. Corio wil haar financiële en management resources thans echter verder aanwenden voor het investeren in en het managen van voornamelijk dominante winkelcentra. Corio's portefeuille omvat een belegd vermogen van circa EUR 6 miljard en een pijplijn van projecten van ruim EUR 2 miljard. Na de mogelijke verkoop van de kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille zal de vastgoedportefeuille van Corio nagenoeg geheel uit winkelcentra en winkels bestaan. De verkoop past bij Corio's strategische focus op retail, zoals zij die de afgelopen jaren heeft vormgegeven en gecommuniceerd in onder andere haar jaarverslagen. Corio voert een beleid waarbij ten minste 80% van de waarde van de portefeuille wordt belegd in winkelcentra en winkels en maximaal 20% wordt belegd in andere onroerendgoedsectoren. Voor een uitgebreide toelichting op de strategie van Corio wordt verwezen naar Corio's website, www.corio-eu.com.