Heijmans bouwt aan winstherstel

Heijmans N.V. heeft conform de eerder uitgesproken verwachtingen over 2007 een winst na belastingen behaald van ¤ 56,4 miljoen (¤ 82,5 miljoen over 2006). Per aandeel komt het resultaat uit op ¤ 2,34 tegen ¤ 3,43 over 2006. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt een dividend voorgesteld van onveranderd ¤ 1,45 per gewoon aandeel, als teken van vertrouwen in de toekomst. Kernpunten 2007 -Vastgoed Nederland: handhaving uitstekend resultaatniveau. Risicoprofiel onverkocht opgeleverd vastgoed in eigen portefeuille tot nihil gereduceerd. Daling aantal verkochte woningen van 3.600 in 2006 naar 3.421 in 2007. Deze daling weerspiegelt de algemene trend van koopwoningen. Ontwikkelingspotentieel blijft met 45.700 woningen op hoog peil. -Bouw Nederland: omvangrijke voorzieningen getroffen voor in 2005 aangenomen probleemprojecten. Grootste deel betrokken projecten ultimo 2007 voltooid. Aangekondigde maatregelen zijn in uitvoering. De oprichting van de Business unit Speciale Projecten moet leiden tot succesvollere uitvoering van grote en/of complexere projecten. Kwaliteit van de orderportefeuille is positief. -Infra Nederland: sterke concurrentie en stijgende inkoopprijzen resulteren in achterblijvende marges ondanks groei in de markt. Resultaat beïnvloed door magere resultaten in de wegenbouw en beperkte bijdrage van nieuwe grote(re) infraprojecten. -Techniek Nederland: goede winstbijdrage Burgers Ergon in het jaar van acquisitie. Grotere orderportefeuille door verwerving van een aantal projecten in de zorg en onderwijssector. -Buitenland: groei in omzet en resultaat in Engeland. Positieve bijdrage Duitsland door goede ontwikkeling van de inframarkt. Gelijkblijvende resultaten in België dankzij goede resultaten in wegen- en leidingbouw. Netto resultaat: winst na belastingen van ¤ 56,4 miljoen in lijn met trading update van november 2007. Kasstroom: operationele kasstroom positief ¤ 255 miljoen door werkkapitaalreductie en verkoop resterende onverkocht vastgoed. Vermogenspositie: netto schuldpositie met ¤ 131 miljoen afgenomen van ¤ 497 miljoen ultimo 2006 tot ¤ 366 miljoen ultimo 2007. Gezonde balans en financiële positie per 31 december 2007. Heijmans voldoet ruimschoots aan met financiers overeengekomen ratio's. Kernpunten 2008 -Strategie: positieve effecten full service-strategie binnen en buiten de organisatie zichtbaar. -Operational Excellence: risico- en projectmanagement, inkoop, werkkapitaalmanagement en goed werkgeverschap zijn de fundamenten voor margegroei. -Orderportefeuille: met een bedrag van ¤ 3.248 miljoen licht gestegen. Aandacht voor rendement boven omzet heeft geleid tot kwalitatief betere orderportefeuille dan ultimo 2006.