Umicore - Jaarresultaten 2016

Hoofdlijnen

De inkomsten en recurrente EBIT voor voortgezette activiteiten namen toe met respectievelijk 3% en 7%. Voor de Groep, inclusief stopgezette activiteiten, stegen de inkomsten met  1% en de recurrente EBIT met 6%. De sterke groei in Automotive Catalysts en Rechargeable Battery Materials heeft de impact van de lagere metaalprijzen op de diverse recyclageactiviteiten ruimschoots gecompenseerd.

  • Inkomsten*: € 2,7 miljard (+1%)
  • Recurrente EBITDA*: € 527 miljoen (+4%)
  • Recurrente EBIT*: € 351 miljoen (+6%)
  • ROCE*: 14,6% (tegenover 13,7% in 2015)
  • Recurrente nettowinst (aandeel Groep)*: € 233 miljoen (-5%)
  • Recurrente winst per aandeel*: € 2,14 (-6%)
  • Nettoschuld*: € 296 miljoen stemt overeen met een schuldgraad van 13,8%

* Inclusief stopgezette activiteiten

De investeringen bedroegen € 287 miljoen, waarvan het grootste deel betrekking had op groei-investeringen in schone mobiliteit en recyclage. De uitbreidingswerkzaamheden om de capaciteit voor kathodematerialen te verdrievoudigen in China en Korea tegen het einde van 2018 werden aangevat. In Automotive Catalysts werd de nieuwe fabriek in Thailand in gebruik genomen en de productie wordt opgedreven. De randinvesteringen in het kader van de capaciteitsuitbreiding in Hoboken werden afgerond.

Umicore's groei-investeringen omvatten onder meer projecten bedoeld om de milieuprestaties van het bedrijf verder te verbeteren. In het bijzonder werd een aantal projecten gestart in de recyclagefaciliteit van Hoboken om metaalemissies nog meer terug te dringen. Deze projecten zijn in eerste instantie gericht op een renovatie van de loodraffinaderij om zowel het risico op emissies te beperken als de gezondheid in de werkomgeving verder te verbeteren.

Niet-recurrente elementen hadden een negatieve impact van € 110 miljoen op EBIT, waarvan € 69 miljoen gerelateerd aan de boete opgelegd door de Franse Mededingingsautoriteit met betrekking tot Umicore's Building Products-activiteiten in Frankrijk. Het resterende bedrag weerspiegelt voornamelijk de sluitingskosten voor twee productiesites in Europa en China.

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 25 april 2017 zal de Raad van Bestuur een bruto jaarlijks dividend van € 1,30 per aandeel voorstellen, een stijging ten opzichte van 2015. Daarvan werd reeds € 0,60 als interim-dividend in augustus 2016 uitgekeerd.

Vooruitzichten

Umicore is goed op weg om haar Horizon 2020- doelstellingen te halen.

Umicore's activiteiten op het vlak van schone mobiliteit zullen naar verwachting sterk groeien in 2017. De grote vraag naar Umicore's kathodematerialen voor automobieltoepassingen zou de volumes in 2017 moeten opdrijven. Die volumegroei zal naar verwachting meer uitgesproken zijn in de tweede jaarhelft wanneer nieuwe capaciteit geleidelijk in gebruik zal genomen worden. Hoewel er geen belangrijke nieuwe emissienormen zullen worden geïntroduceerd in 2017, wordt verwacht dat de vraag naar autokatalysatoren ook zal toenemen.

In de recyclageactiviteiten zou het opdrijven van de capaciteit in de fabriek in Hoboken moeten leiden tot meer verwerkte volumes in vergelijking met 2016. Zoals verwacht, zullen de bijkomende volumes waarschijnlijk iets minder gunstig zijn op het gebied van marges.

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2015, tenzij anders vermeld. In overeenstemming met IFRS 5 werden vanaf de tweede helft van 2015 geen afschrijvingen opgenomen voor de stopgezette activiteiten. Alle indicatoren van de Groep omvatten de stopgezette activiteiten, tenzij anders vermeld. Zinc Chemicals droeg 10 maanden bij aan de indicatoren van de stopgezette activiteiten, tenzij anders vermeld.

Volledig persberichtThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Umicore via GlobeNewswire

HUG#2077404