Reorganisatie bij Ten Cate Technical Fabrics bv

De directie van Ten Cate Advanced Textiles bv heeft besloten versneld een verdere focus op hoogwaardige textiele activiteiten door te voeren, teneinde de winstgevendheid structureel te verbeteren. Dit zal geschieden door middel van een reorganisatie, waarbij 47 medewerkers zijn betrokken. De reorganisatie heeft een zeer beperkte invloed op het totale concernresultaat in 2008. Binnen de werkmaatschappij Ten Cate Technical Fabrics bv (onderdeel van Ten Cate Advanced Textiles bv) zal een concentratie plaatsvinden op hoogwaardige productieactiviteiten, zoals het coaten en vlamwerend finishen van substraten. Te laag renderende finishactiviteiten voor derden zullen worden afgestoten. De productieactiviteiten met betrekking tot de zogenaamde outdoor-productportfolio zullen worden gehandhaafd. In het kader van het Masterplan Nijverdal-Noord zullen in een latere fase de productieactiviteiten van Ten Cate Technical Fabrics bv worden geïntegreerd met Ten Cate Protect bv teneinde verdere synergievoordelen te kunnen behalen. De directie heeft het voorgenomen besluit ter advisering voorgelegd aan de ondernemingsraad en is in overleg getreden met de betrokken vakorganisaties. Almelo, 3 juni 2008 Koninklijke Ten Cate nv -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voor meer informatie: Drs. F. R. Spaan Directeur investor relations & corporate development tel 0546 544 338 mob 0612 96 17 24 e-mail f.spaan@tencate.com web www.tencate.com