AkzoNobel spreekt vertrouwen uit in getransformeerde portefeuille

Management kondigt nieuwe operationele targets en aanvullende kostenbesparingen aan Samenvatting: * EBITDA-margedoelstelling van ten minste 14 procent tegen het einde van 2011 * Voortgaan met snellere groei dan de markten * Synergie uit fusie met ICI sneller realiseren, * Aanvullende netto kostenbesparingen van ¤ 100 miljoen * Totale reductie van 3.500 banen * Behoudend financieel beleid - programma voor aandeleninkoop opgeschort vanwege onzekerheid op financiële markten. * Vooruitzichten voor 2008 onveranderd Tijdens een analistendag in Londen verklaarden CEO Hans Wijers en de andere leden van de Raad van Bestuur hoe het nieuwe AkzoNobel actie onderneemt om de synergie uit de nieuwe combinatie te versnellen en de operationele effectiviteit verder te verbeteren. "Na een belangrijk transformatieproces waarbij de onderneming opnieuw is gestroomlijnd en gefocust, is het nu tijd om waar te maken wat we hebben beloofd en om in het sterk gewijzigde economisch landschap van dit moment onze prestaties aanzienlijk te verbeteren. De initiatieven die we vandaag bekend maken, markeren het begin van een verstrekkend proces van operationele uitmuntendheid, bedoeld om ons nog sterker te maken door verder te bouwen op wat tot nu toe is bereikt - een solide basis voor duurzame, winstgevende groei", aldus Wijers. Hij voegde daaraan toe: "Wij opereren vanuit sterke posities in zeer verschillende, uiterst aantrekkelijke sectoren met een goed groeipotentieel. Dit blijkt vooral in opkomende markten, waar we nu 35 procent van onze totale inkomsten realiseren en 40 procent van de totale EBIT. Onze sterke posities steunen op ons brede marktleiderschap en het feit dat tot 75 procent van het nieuwe AkzoNobel actief is op markten met een lage tot zeer lage conjunctuurgevoeligheid". "De wereldeconomie is nu duidelijk een fase van minder groei ingegaan, in het bijzonder in de volwassen markten", vervolgde Wijers. "In deze uitdagende markten slagen alleen de meest efficiënte ondernemingen. We streven daarom nu naar een rigoureuze verdere verlaging van onze kostenbasis". Verbetering van operationele resultaten AkzoNobel maakte vandaag een EBITDA-margedoelstelling bekend van ten minste 14 procent tegen het einde van 2011. Dit zal worden gerealiseerd door: - organische groei en selectieve acquisities; - snellere verwezenlijking van de synergie met ICI, die in 2010 voor 100 procent wordt gerealiseerd; - verder uitrollen van programma's voor margebeheer binnen de totale onderneming, verbeterde prijsstelling en inkoop; - rigoureus kostenbeheer op zowel corporate- als businessniveau, resulterend in ten minste ¤100 miljoen aan extra netto kostenbesparingen; - synergie uit de fusie met ICI, gecombineerd met deze aanvullende netto kostenbesparingen, leidt tot een verlies van 3.500 banen in 2011. Wijers voegde hier nog aan toe: "AkzoNobel heeft een goed track record in herstructurering en zoals gebruikelijk werken we daarbij nauw samen met onze sociale partners". Om de ambitieuze doelstellingen van de onderneming te behalen, wordt de nog sterkere focus op operationele effectiviteit verstrekt door organische groei, die per business area verschilt. Decorative Paints - hogere targets in opkomende markten AkzoNobel beschikt over een uitstekende geografische spreiding en toonaangevende posities met sterke merken zoals Dulux®, Sikkens® en Glidden®. Dulux® vertegenwoordigt meer dan 25 procent van de totale inkomsten van Decorative Paints. In 2007 namen de opkomende markten 25 procent van de totale inkomsten van Decorative Paints voor hun rekening. In 2012 zal dit cijfer zijn toegenomen tot 35 procent. De onderneming hanteert een nieuwe merkstrategie - gericht op minder, maar sterkere merken op de middellange termijn - met een nog sterkere focus op het wereldwijde innovatiebeleid. Performance Coatings - sterke positie in een brede reeks segmenten Het groeipotentieel is hoog - in het bijzonder in de opkomende markten - en verdere kansen worden gezocht door organische groei en actieve deelname aan consolidatie binnen de industrie. Bijna 50 procent van de activiteiten vindt plaats in opkomende markten, die een sterk platform bieden voor organische groei. Specialty Chemicals - investeren in opkomende markten Investeringen in opkomende markten zoals Brazilië en China versterken de groei - de huidige projecten vertegenwoordigen meer dan ¤300 miljoen. Ook in de toekomst blijft margebeheer het belangrijkste aandachtspunt door middel van inkoop, prijsoptimalisatie en verdere energiebesparingen. Aandeleninkoopprogramma en dividenden Sinds 2007 is AkzoNobel bezig met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van in totaal ¤ 4,6 miljard. Eind september 2008 was er voor ¤ 3,0 miljard eigen aandelen ingekocht. Nu in de komende acht maanden ¤ 1,8 miljard van onze netto schuld betaalbaar wordt - en gegeven de huidige onzekere marktsituatie op de internationale financiële markten - heeft de onderneming besloten om de resterende ¤ 1,6 miljard van het huidige programma tijdelijk op te schorten, tot de herfinanciering van de obligaties is voltooid. De onderneming handhaaft haar doelstelling om het dividend gelijk te houden en haar A-minus kredietbeoordeling te houden. Vooruitzichten voor 2008 bevestigd AkzoNobel herhaalde vandaag dat de EBITDA van 2008 vóór incidentele posten, in constante valuta's, dicht in de buurt zal liggen van het pro-forma niveau van ¤ 1.870 miljoen van 2007. AkzoNobel fact file - "Looking closer, seeing further" De vandaag gepubliceerde AkzoNobel fact file bevat een uitgebreid overzicht van de activiteiten van de onderneming en voorziet beleggers van details over de toonaangevende posities van AkzoNobel; markt- en businesskenmerken; operationele uitmuntendheid; de belangrijkste grondstoffen en innovaties. Een volledige video webcast van de Analyst & Investor Day is te zien op de website van de onderneming www.akzonobel.com. Noot voor de redactie AkzoNobel is een van 's werelds toonaangevende industriële ondernemingen. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en wij maken en leveren een breed assortiment verven, coatings en specialistische chemicaliën - in 2007 bedroeg de totale pro forma omzet ¤ 14,4 miljard. Wij zijn zelfs de grootste verf- en coatingproducent ter wereld. Als belangrijke producent van specialistische chemicaliën voorzien wij industrieën overal ter wereld van kwaliteitsingrediënten voor producten die essentieel zijn voor het menselijk bestaan. Wij denken aan de toekomst, maar handelen in het heden. Wij werken gepassioneerd aan de introductie van nieuwe ideeën en aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Daarom zijn onze 60.000 medewerkers - actief in meer dan 80 landen - sterk gericht op uitmuntendheid en het realiseren van "Tomorrow's Answers Todayä". Niet voor publicatie - voor meer informatie Corporate Media Relations, tel. +31 20 502 7833 Corporate Investor Relations, tel. +31 20 502 7854 Contact: Tim van der Zanden Contact: Dick Luijckx